Αρχείο GR HESG-NHM/84943-84976 - Αρχείο Ανδρέα Μιαούλη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/84943-84976

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Μιαούλη

Ημερομηνία(ες)

  • 1831-1832 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

34 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1769 - 1835)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ναύαρχος της Ελληνικής Επανάστασης που διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής πρωτοστατώντας σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βώκος. Ενεργό δράση συνέχισε να έχει και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (1974)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές του Αν. Μιαούλη και αντίγραφα αυτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Μαζαράκης-Αινιάν Ιω., «Τα συμβάντα του Πόρου από 17 γράμματα του Α. Μιαούλη», Δελτίο ΙΕΕΕ τομ.23, Αθήνα: ΙΕΕΕ, σσ. 111-145.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες