Αρχείο GR GL PPB 110 - Συλλογή Philip B. Betancourt

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GL PPB 110

Τίτλος

Συλλογή Philip B. Betancourt

Ημερομηνία(ες)

  • 1895-1920 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

200 ταχυδρομικά δελτάρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1936-)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Philip Betancourt, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Temple της Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) και αρχαιολόγος με ειδίκευση τη Μινωική Κρήτη, δώρισε το 2002 τη συλλογή του από ταχυδρομικά δελτάρια στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Philip Betancourt, 2002.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή, που περιλαμβάνει πάνω από 200 ταχυδρομικά δελτάρια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, απεικονίζει την ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων σε μια περίοδο 35 ετών, αρχίζοντας από την ήττα της Ελλάδας το 1897 στον πόλεμο με την Τουρκία και καταλήγοντας στο 1922, μια άλλη ήττα και την εγκατάλειψη των ελπίδων της Ελλάδας για εδαφική εδραίωση στη Μικρά Ασία. [βλ. και σημείωση δημοσίευσης]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Betancourt, Philip B., Greece and Her Neighbours in Historic Postcards: 1895-1920 (Η Ελλάδα και οι γείτονές της σε ιστορικά ταχυδρομικά δελτάρια:1895-1920), Athens 2003. https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/ASCSA_Archives_Betancourt_Postcards.pdf

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το 2003, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα διοργάνωσε έκθεση των δελταρίων στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και παρουσίασε το βιβλίο του Philip Betancourt με τίτλο Greece and Her Neighbours in Historic Postcards: 1895-1920 (Η Ελλάδα και οι γείτονές της σε ιστορικά ταχυδρομικά δελτάρια:1895-1920). Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/newsletter_winter2004.pdf

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες