Βαλκάνια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βαλκάνια

Αντίστοιχοι όροι

Βαλκάνια

Σχετικοί όροι

Βαλκάνια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βαλκάνια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Philip B. Betancourt

  • GR-ASCSA GR GL PPB 110
  • Αρχείο
  • 1895-1920

Η συλλογή, που περιλαμβάνει πάνω από 200 ταχυδρομικά δελτάρια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, απεικονίζει την ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων σε μια περίοδο 35 ετών, αρχίζοντας από την ήττα της Ελλάδας το 1897 στον πόλεμο με την Τουρκία και καταλήγοντας στο 1922, μια άλλη ήττα και την εγκατάλειψη των ελπίδων της Ελλάδας για εδαφική εδραίωση στη Μικρά Ασία. [βλ. και σημείωση δημοσίευσης]

Betancourt, Philip B.