Αρχείο COL048.01 - Συλλογή Σταύρου Μπολουδάκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK COL048.01

Τίτλος

Συλλογή Σταύρου Μπολουδάκη

Ημερομηνία(ες)

  • 1941 - 1945 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 ντοσιέ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Μπολουδάκης, Σταύρος
Ημερομηνία εισαγωγής: 1991-12-19
ΑΒΕ: 86

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φυλλάδια, ανακοινώσεις, προκηρύξεις του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, καταστάσεις ονομάτων των ανταρτών του ΕΑΜ, διάφορα σημειώματα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχειακό υλικό δόθηκε σε πολύ κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη η ανάγνωση ή ακόμα και η αναγνώριση των εγγράφων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες