Αρχείο Α.Ε.41/97 - Ορλάνδος, Ιωάννης - Συλλογή επιστολών (από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε.41/97

Τίτλος

Ορλάνδος, Ιωάννης - Συλλογή επιστολών (από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1819-1820 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Χατζή Πανανός Θεοδοσίου ήταν γιος του Θεοδοσίου Ιωάννη Μουράτ και της Σουλτάνας. Καταγόταν από την Άνδρο όπου ήταν αναγνωρισμένος Καπού Κεχαγιάς. Το 1821 κινδύνεψε να εκτελεστεί. Ήταν σπουδαίος εμπορικός παράγοντας στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τα παιδιά του και τα ανίψια του (Φωτιάδηδες). Πέθανε το 1843.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από δημοπρασία Βέργου (330.000 δρχ.), Νοέμβριος 1997. Στον κατάλογο της δημοπρασίας μεταξύ των «χειρογράφων» προς πώληση παρουσιάζονταν τρεις διαφορετικές ενότητες εγγράφων με τίτλους: αρ.147 «Άνδρος- 98 επιστολές και έγγραφα από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου», αρ. 148 «Ορλάνδος (Ιωάννης)- 16 επιστολές και έγγραφα από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου», αρ.149 «Νάξος- 46 επιστολές και έγγραφα από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου».

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές (11) του Ιωάννη Ορλάνδου, εμπόρου και πλοιοκτήτη, προς τον Χατζή Πανανό Θεοδοσίου, επίτροπο του Κοινού στην Κωνσταντινούπολη, με τις οποίες ζητά τη μεσολάβηση του στις τουρκικές αρχές για ευνοϊκή επίλυση οικογενειακής διαφοράς. Μία ευχαριστήρια επιστολή προς τούρκο αξιωματούχο, αποδείξεις (1819-1820).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

1) Παρόμοιο ιστορικό διατήρησης/πρόσκτησης με Α.Ε. 42/97.

2) Γενεαλογικός πίνακας της οικογένειας υπάρχει στη συλλογή Τομάζου Σγουρδαίου (Α.Ε. 51/98).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες