Αρχείο Α.Ε. 43/97 - Ασπιώτη - Ε.Λ.Κ.Α., Εταιρεία

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 43/97

Τίτλος

Ασπιώτη - Ε.Λ.Κ.Α., Εταιρεία

Χρονολογία(ες)

  • 1884-1956 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

4 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο Γεράσιμος Ασπιώτης (1844-1901) ίδρυσε το παιγνιοχαρτοποιείο «Ελπίς» στην Κέρκυρα το 1873, με συνεργάτη τον Ιωάννη Λάντσα και χρηματοδότηση από τον πατέρα του Νικόλαο, ο οποίος και ζωγράφιζε τα παιγνιόχαρτα. Το 1884 υπέγραψε με την κυβέρνηση Τρικούπη μονοπωλιακή σύμβαση για την κατασκευή παιγνιοχάρτων του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία το 1887 προστέθηκε η κατασκευή φυλλαδίων σιγαροχάρτου και διασκευής του σε ταινίες και σωλήνες. Ο Γεράσιμος Ασπιώτης παντρεύτηκε την Αμαλία Τριβόλη και απέκτησε τρία αγόρια: τον Κωνσταντίνο, το Νικόλαο και τον Σπυρίδωνα. Πέθανε την ίδια μέρα με το γιο του Σπυρίδωνα, στις 27 Φεβρουαρίου 1901.
Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης (1872-1963) που ανέλαβε την επιχείρηση το 1902, μετά το θάνατο του πατέρα του, σπούδασε στην Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία και είχε έντονη κλίση στις τεχνικές επιστήμες. Το 1909 η εταιρεία, υπό τη διεύθυνσή του, διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της προσθέτοντας στα ήδη υπάρχοντα τμήματα κατασκευής παιγνιοχάρτων και διασκευής σιγαρόχαρτου, το τμήμα διακοσμήσεως σιγαροχάρτου και το χρωμολιθογραφικό που έκανε εκτυπώσεις ομολογιών, μετοχών, γραμματίων, λαχείων, διαφημίσεων, έντυπου χάρτου αλληλογραφίας και φακέλων, επιταγών, διπλότυπων, ετικετών, ταχυδρομικών εικονογραφημένων δελταρίων, καταστίχων, εμπορικών βιβλίων, εντύπων, εισιτηρίων τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων κλπ. Συνυπήρξε και ανταγωνίστηκε σε πελατεία και ποιότητα στο χώρο των γραφικών τεχνών με την Εταιρεία Λιθογραφίας και Κυτιοποιΐας Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Α) από το 1916 μέχρι το 1928, χρονολογία της συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Ιδρυτής της Ε.Λ.Κ.Α. ήταν ο Μιχάλης Γιαννουκάκης (1868-1944), ενώ τη διεύθυνσή της και τις νέες εγκαταστάσεις της καινούριας εταιρείας ανέλαβε, το 1935, ο Λιάκος Ηλιόπουλος.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Ολόκληρο το αρχείο της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α. φυλασσόταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τις οποίες αγόρασε ο Γάλλος Jean Jacques Lesieur, τη δεκαετία του 1980, για να στεγάσει τις εκδοτικές του επιχειρήσεις. Η αποτυχία των επιχειρήσεων οδήγησε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία περιήλθε και το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου της ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α., που σήμερα φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. Το κομμάτι του αρχείου που αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. είχε παραμείνει στα χέρια του Lesieur.

Διαδικασία πρόσκτησης

Αγορά από J.J Lesieur, Οκτώβριος 1997.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α περιλαμβάνει κυρίως την αλληλογραφία της εταιρείας με το υπουργείο Οικονομικών για θέματα συμβάσεων κατασκευής παιγνιοχάρτων και διασκευής σιγαροχάρτου για το ελληνικό Δημόσιο (1884-1956) καθώς και την αλληλογραφία της ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α με την διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή χαρτονομισμάτων και τραπεζογραμματίων (1942). Επιπλέον περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς παιγνιοχάρτων, αντίγραφα καταστάσεων ταμείου ασφαλίσεως τυπογράφων και αλληλογραφία με πελάτες του εξωτερικού (Τουρκία, Γαλλία, Αγγλία κ.ά).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Θεματική

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.:
Εικαστικό υλικό του αρχείου ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α.: λιθόγραφες ετικέτες και συσκευασίες προϊόντων (ποτών, τσιγάρων, τροφίμων), διαφημιστικές αφίσες κλπ. Πολλές αφίσες έχουν φωτογραφηθεί.
Άλλoι φορείς:
Το υπόλοιπο αρχείο της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α. βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε.

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α., 1873-1973 [Αθήνα, 1973]. Λεύκωμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων της εταιρείας.

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι