Αρχείο Α.Ε. 43/97 - Ασπιώτη - Ε.Λ.Κ.Α., Εταιρεία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 43/97

Τίτλος

Ασπιώτη - Ε.Λ.Κ.Α., Εταιρεία

Ημερομηνία(ες)

  • 1884-1956 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο Γεράσιμος Ασπιώτης (1844-1901) ίδρυσε το παιγνιοχαρτοποιείο «Ελπίς» στην Κέρκυρα το 1873, με συνεργάτη τον Ιωάννη Λάντσα και χρηματοδότηση από τον πατέρα του Νικόλαο, ο οποίος και ζωγράφιζε τα παιγνιόχαρτα. Το 1884 υπέγραψε με την κυβέρνηση Τρικούπη μονοπωλιακή σύμβαση για την κατασκευή παιγνιοχάρτων του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία το 1887 προστέθηκε η κατασκευή φυλλαδίων σιγαροχάρτου και διασκευής του σε ταινίες και σωλήνες. Ο Γεράσιμος Ασπιώτης παντρεύτηκε την Αμαλία Τριβόλη και απέκτησε τρία αγόρια: τον Κωνσταντίνο, το Νικόλαο και τον Σπυρίδωνα. Πέθανε την ίδια μέρα με το γιο του Σπυρίδωνα, στις 27 Φεβρουαρίου 1901.
Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης (1872-1963) που ανέλαβε την επιχείρηση το 1902, μετά το θάνατο του πατέρα του, σπούδασε στην Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία και είχε έντονη κλίση στις τεχνικές επιστήμες. Το 1909 η εταιρεία, υπό τη διεύθυνσή του, διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της προσθέτοντας στα ήδη υπάρχοντα τμήματα κατασκευής παιγνιοχάρτων και διασκευής σιγαρόχαρτου, το τμήμα διακοσμήσεως σιγαροχάρτου και το χρωμολιθογραφικό που έκανε εκτυπώσεις ομολογιών, μετοχών, γραμματίων, λαχείων, διαφημίσεων, έντυπου χάρτου αλληλογραφίας και φακέλων, επιταγών, διπλότυπων, ετικετών, ταχυδρομικών εικονογραφημένων δελταρίων, καταστίχων, εμπορικών βιβλίων, εντύπων, εισιτηρίων τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων κλπ. Συνυπήρξε και ανταγωνίστηκε σε πελατεία και ποιότητα στο χώρο των γραφικών τεχνών με την Εταιρεία Λιθογραφίας και Κυτιοποιΐας Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Α) από το 1916 μέχρι το 1928, χρονολογία της συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Ιδρυτής της Ε.Λ.Κ.Α. ήταν ο Μιχάλης Γιαννουκάκης (1868-1944), ενώ τη διεύθυνσή της και τις νέες εγκαταστάσεις της καινούριας εταιρείας ανέλαβε, το 1935, ο Λιάκος Ηλιόπουλος.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Ολόκληρο το αρχείο της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α. φυλασσόταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τις οποίες αγόρασε ο Γάλλος Jean Jacques Lesieur, τη δεκαετία του 1980, για να στεγάσει τις εκδοτικές του επιχειρήσεις. Η αποτυχία των επιχειρήσεων οδήγησε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία περιήλθε και το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου της ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α., που σήμερα φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. Το κομμάτι του αρχείου που αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. είχε παραμείνει στα χέρια του Lesieur.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από J.J Lesieur, Οκτώβριος 1997.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α περιλαμβάνει κυρίως την αλληλογραφία της εταιρείας με το υπουργείο Οικονομικών για θέματα συμβάσεων κατασκευής παιγνιοχάρτων και διασκευής σιγαροχάρτου για το ελληνικό Δημόσιο (1884-1956) καθώς και την αλληλογραφία της ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α με την διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή χαρτονομισμάτων και τραπεζογραμματίων (1942). Επιπλέον περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς παιγνιοχάρτων, αντίγραφα καταστάσεων ταμείου ασφαλίσεως τυπογράφων και αλληλογραφία με πελάτες του εξωτερικού (Τουρκία, Γαλλία, Αγγλία κ.ά).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.:
Εικαστικό υλικό του αρχείου ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α.: λιθόγραφες ετικέτες και συσκευασίες προϊόντων (ποτών, τσιγάρων, τροφίμων), διαφημιστικές αφίσες κλπ. Πολλές αφίσες έχουν φωτογραφηθεί.
Άλλoι φορείς:
Το υπόλοιπο αρχείο της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α. βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε.

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

ΑΣΠΙΩΤΗ-Ε.Λ.Κ.Α., 1873-1973 [Αθήνα, 1973]. Λεύκωμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων της εταιρείας.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες