Ιστοριογραφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστοριογραφία

Equivalent terms

Ιστοριογραφία

Σχετικοί όροι

Ιστοριογραφία

8 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστοριογραφία

8 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Απόστολου Δασκαλάκη

 • Αρχείο
 • 1937 - 1976

Έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του Απόστολου Δασκαλάκη στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών. Έγγραφα σχετικά με τη θητεία του Απόστολου Δασκαλάκη ως Επίτιμου Μορφωτικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συμμετοχή Απ. Δασκαλάκη στα ακόλουθα συνέδρια: στην Έλβα το 1969 περί Ναπολεοντείου ιστοριογραφίας, στη Μόσχα το 1969 περί βαλκανικών πόλεων και το 1970 περί ιστορικών επιστημών, στη Μανίλα περί αντικομμουνισμού το 1971 και στη Σύνοδο του Συμβουλίου Μορφωτικής Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1968. Σχετικά Α. Δασκαλάκη περί προκήρυξης για την πλήρωση της έδρας Ιστορίας στην Ακαδημία Αθηνών: βιογραφικά σημειώματα σε διάφορες μορφές, εργογραφία, υπομνήματα. Ποικίλα: επιστολές διαφόρων προς Απ. Δασκαλάκη, ποικίλου περιεχομένου πρόχειρες σημειώσεις Α. Δ., θρήνοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης (κείμενα της Τουρκοκρατίας, δακτυλόγραφα του Α. Δ.), δημοσιεύματα σχετικά με έργα του Α. Δ., διάφορες καρτ-ποστάλς από Βουδαπέστη, Reggio Calabria, Reims. Δοκίμια του βιβλίου Ap. Dascalakis, Rhigas Velestinlis , Paris 1937, σ. 230 και του βιβλίου Ap. Dascalakis, Les oeuvres de Rhigas Velestinlis , Paris 1937, σ. 123, με διορθώσεις και προσθήκες στο κείμενο. Δοκίμια του βιβλίου: Απ. Β. Δασκαλάκης, Μελέται περί Ρήγα Βελεστινλή , Αθήνα 1964, σ. 512, με ένθετα φύλλα σημειώσεων με διορθώσεις και προσθήκες. Δοκίμια του βιβλίου του Απ. Δασκαλάκη, Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων , Αθήνα 1965, σ. 654, με διορθώσεις και προσθήκες στο έντυπο και σε ένθετα σημειώματα. Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα οκτώ (8) μελετών του Απ. Δασκαλάκη: 1) "Σκούφος - Μηνιάτης". 2) "Ιστορική γεωγραφία και γεωπολιτική". 3) "Το Ανατολικόν Ζήτημα και το Αιγαίον". 4) "Η Φιλική Εταιρεία και οι Φιλικοί". 5) "Ο Αγών εις Λακεδαίμονα". 6) "Η έναρξις της Επαναστάσεως και τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα εις την Λακωνίαν" (α΄ σώμα). 6α) "Η έναρξις της Επανάστασις εις την Μάνην" (β΄ σώμα). 7) "Η α΄ Εθνοσυνέλευσις και το Σύνταγμα της Επιδαύρου". 8) "Ο ελληνικός λαός κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας" (Βιβλιογραφία). Δύο (2) έντυπα μελετών του Απ. Δασκαλάκη με διορθώσεις και προσθήκες: 1) "Θερμοπύλαι-Αρτεμίσιον" (Αθήνα, 1957) και 2) "Βιογραφική Επισκόπησις Κατάλογος Ιστορικών Συγγραφών Επιστημονική Δράσις" (Αθήνα, 1976). Μελέτη (mémoire) της Marie Daskalakis, "La Constitution Européene de Rigas Velestinlis" (σ. 51), που υποβλήθηκε στο Στρασβούργο το 1962.

Δασκαλάκης, Απόστολος

Αρχείο Νίκου Σβορώνου

 • Αρχείο

Φυλλάδια και εφημερίδες της δεκαετίας του 40 (αντίσταση, εμφύλιος, παράνομος Τύπος), φυλλάδια και εφημερίδες της περιόδου του αντιδικτατορικού αγώνα, αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές, αποκόμματα εφημερίδων, διάφορα έγγραφα.

Σβορώνος, Νίκος

Αρχείο Φίλιππου Ιωάννου (Κ25)

 • GRGSA-CA- PRI054.01
 • Αρχείο
 • 1828-1879
 1. Επιστολές και ποικίλα έγγραφα της οικογένειας του Φίλιππου Ιωάννου.
 2. Χειρόγραφα ιστορικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, ανάμεσά τους και σημειώσεις από την ιστορία του Φαλμεράυερ.
 3. Έγγραφα και επιστολές ιδιωτικές, οικογενειακές, συλλόγων και πανεπιστημιακών αρχών, αλληλογραφία της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής στην οποία ήταν πρόεδρος ο Ιωάννου.

Ιωάννου, Φίλιππος

Συλλογή Βλαχογιάννη

 • GRGSA-CA- PCVLA.AA
 • Αρχείο
 • 1600 - 1950

Η Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη περιέχει έξι καταλόγους:
-Κατάλογος Α' (Αρχείον Αγώνος, Αρχείον Καποδιστριακής περιόδου, Αρχείον περιόδου Όθωνος, Αρχείον περιόδου Γεωργίου Α', Ιδιωτικαί Συλλογαί)
-Κατάλογος Β' (Χειρόγραφα ιατρικά, νομικά, λαογραφικά - μουσικά, γλωσσικά - φιλολογικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, εμπορικά, γεωγραφικά - ιστορικά, ημερολόγια επαναστάσεως και χειρόγραφα χρόνων Ιερού Αγώνος, Καποδίστρια, Όθωνος και μεταγενέστερα)
-Κατάλογος Γ' (Φάκελοι εγγράφων και υλικού)
-Κατάλογος Δ' (Κυτία με υλικό μελετών)
-Κατάλογος Ε' (Κυτία με βιβλιογραφικά δελτία και σημειώσεις)
-Κατάλογος ΣΤ' ("Αρχεία" Καραϊσκάκη και Οδυσσέως Ανδρούτσου)

Βλαχογιάννης, Γιάννης

Συλλογή Κωνσταντίνου Διαμάντη (Κ345)

 • GRGSA-CA- PRI128.01
 • Συλλογή
 • 1820-2000

Προσωπικό αρχείο Κωνσταντίνου Διαμάντη: προσωπικές σημειώσεις, βιβλία και ανάτυπα από την προσωπική του βιβλιοθήκη, το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται σε θέματα Ηπειρωτικά, λαογραφικά, εκπαιδευτικά, αρχειακά κλπ.

Διαμάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Διαμάντη (Κ366)

 • GRGSA-CA- COL121.04
 • Συλλογή

Τεύχη περιοδικών, εφημερίδες, ιστορικές μελέτες, αποκόμματα εφημερίδων, διαφημιστικά, χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα υπηρεσιακά και προσωπικά, ημερολόγια κ.ά.

Διαμάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Σωκράτη Κουγέα (Κ363)

 • GRGSA-CA- COL127.01
 • Συλλογή
 • 1570-1711

Περιέχει αλληλογραφία του ακαδημαϊκού Σωκράτη Κουγέα (1876-1966) με τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο Μέρτζιο (1866-1971), ο οποίος μετέγραφε και του έστελνε επιλεγμένα έγγραφα από τα αρχεία της Βενετίας. Το υλικό αφορά:

 1. Την ιστορία της Μάνης τον 16ο αιώνα (1570-1572 και 1692-1699) και
 2. Τον Μανιάτη πειρατή Λιμπέριο Γερακάρη (1689-1711)

Κουγέας, Σωκράτης