Αρχείο PCVLA.AA - Συλλογή Βλαχογιάννη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PCVLA.AA

Τίτλος

Συλλογή Βλαχογιάννη

Ημερομηνία(ες)

  • 1600 - 1950 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 σειρές, 389 φάκελοι, 225 χειρόγραφα, 221 κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1867-1945)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1867. Ο πατέρας του Οδυσσέας Βλαχογιάννης καταγόταν από τη Ρούμελη και η μητέρα του Αναστασία Γκώνη από το Σούλι. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη Ναύπακτο και φοίτησε στα Γυμνάσια της Ζακύνθου, της Κορίνθου και της Πάτρας. Το 1886 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε, εξασφάλιζε τα προς το ζην ως οικοδιδάσκαλος και ως διορθωτής στην Εφημερίδα του Κορομηλά.
Πολυγραφότατος λογοτέχνης και ιστοριοδίφης, από νωρίς αφιέρωσε τη ζωή του στη συλλογή αρχειακού υλικού για την Επανάσταση και τους πρώτους χρόνους του νεοελληνικού κράτους. Με τη συμβολή ομογενών κεφαλαιούχων όπως ο Εμμ. Μπενάκης και ο Λ. Ράλλης δημοσίευσε σημαντικότατα τεκμήρια νεοελληνικής ιστορίας, όπως τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη και του Σπυρομήλιου, το Χιακό αρχείο, το Αθηναϊκό αρχείο και την ανατύπωση της βιογραφίας του Καραϊσκάκη από τον γραμματέα του Γ. Αινιάν.
Με προσωπική του εισήγηση προς τον τότε Πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο, ιδρύθηκαν στα τέλη του 1914 τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου διετέλεσε διευθυντής μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1937. Από τη θέση αυτή, συνέχισε το έργο ζωής του, που υπήρξε η διάσωση της εθνικής αρχειακής κληρονομιάς.
Πέθανε το 1945 στην Αθήνα.
[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: www.ekebi.gr, με δικές μας προσθήκες και διορθώσεις]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Από τη συλλογή ιστορικών εγγράφων και χειρογράφων που είχε καταρτίσει ο Γιάννης Βλαχογιάννης από το 1888 μέχρι το 1914 και τα οποία είχε εντοπίσει σε παντοπωλεία, σπίτια, βιβλιοπωλεία, μάντρες οικοδομικών υλικών και διασώσει, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος τους έχει ενταχθεί στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και εναπόκεινται στη Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη.

Αναλυτικότερα, τα αρχεία των Βουλών και Γερουσιών επί Όθωνα (1843-1862) (Κατάλογος Α’, Γ’ Αρχείο περιόδου Όθωνος, φ. 153-173) αρχικά είχαν πουληθεί από την Υπηρεσία της Βουλής, με άδεια του Προεδρείου, στο βιβλιοδέτη Αμπατζόπουλο και έπειτα μεταπωλήθηκαν τμηματικά σε παντοπωλεία.

Σημαντική συλλογή νοταριακών Κεφαλληνιακών εγγράφων των Ενετικών χρόνων (Κατάλογος Α’, Ε’ Ιδιωτικαί συλλογαί, φ. 228-231) βρέθηκε στο παντοπωλείο Ν. Ρούκα, στην οδό Πινακωτών 82 και το αρχείο της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης στο Άργος (Κατάλογος Α’, Ε’ Ιδιωτικαί συλλογαί, φ. 200-201) εντοπίστηκε στο παντοπωλείο του Κ. Αντωνάκη. Επίσης, το Αθηναϊκό αρχείο (Κατάλογος Α’, Ε’ ιδιωτικαί συλλογαί, φ. 191-194) καταρτίστηκε μετά από πολύ κόπο και έρευνα και τα έγγραφα της συλλογής αυτής δημοσίευσε σταδιακά ο Βλαχογιάννης στο Αθηναϊκό αρχείο. Στη συνέχεια, το αρχείο της συσταθείσης στο Ναύπλιο Επιτροπής (Κατάλογος Α’, Ε’ Ιδιωτικαί Συλλογαί, φ. 244-246) είχε βρεθεί πριν από πολλά χρόνια σε παντοπωλείο και τέλος, ο Γιάννης Βλαχογιάννης είχε εντοπίσει συλλογή ιστορικών εγγράφων των χρόνων πριν από την Επανάσταση και κατά τη διάρκειά της από δωρεές φίλων και αγορές.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της Αγγελικής Βλαχογιάννη, αδελφής και μόνης εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Γιάννη Βλαχογιάννη (συμβόλαιο αρ. 5952/19.3.1947 του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμ. Γρηγορόπουλου)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη περιέχει έξι καταλόγους:
-Κατάλογος Α' (Αρχείον Αγώνος, Αρχείον Καποδιστριακής περιόδου, Αρχείον περιόδου Όθωνος, Αρχείον περιόδου Γεωργίου Α', Ιδιωτικαί Συλλογαί)
-Κατάλογος Β' (Χειρόγραφα ιατρικά, νομικά, λαογραφικά - μουσικά, γλωσσικά - φιλολογικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, εμπορικά, γεωγραφικά - ιστορικά, ημερολόγια επαναστάσεως και χειρόγραφα χρόνων Ιερού Αγώνος, Καποδίστρια, Όθωνος και μεταγενέστερα)
-Κατάλογος Γ' (Φάκελοι εγγράφων και υλικού)
-Κατάλογος Δ' (Κυτία με υλικό μελετών)
-Κατάλογος Ε' (Κυτία με βιβλιογραφικά δελτία και σημειώσεις)
-Κατάλογος ΣΤ' ("Αρχεία" Καραϊσκάκη και Οδυσσέως Ανδρούτσου)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 11, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος Α΄, σ. 295 - 312
Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 13, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος Β΄, σ. 358 - 381
Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 13, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος Γ΄, σ. 381 - 390
Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 13, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος Δ΄, σ. 390 - 401
Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 13, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος Ε΄, σ. 401 - 404
Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 13, Συλλογή Βλαχογιάννη - Κατάλογος ΣΤ΄, σ. 404 - 412

Για τους καταλόγους Α΄& Γ΄ υπάρχουν ευρετήρια σε ΔΙΠΑΠ σε ηλεκτρονική μορφή.

Συνολική παρουσίαση της Συλλογής Βλαχογιάννη στο: Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ., τ. 37, σ. 39 - 55

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Οι κατάλογοι Α' και Β΄ είναι ψηφιοποιημένοι και αναρτημένοι στον Αρχειομνήμονα: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=585159 και http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=482874 αντίστοιχα.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης