Γαιοκτησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γαιοκτησία

Αντίστοιχοι όροι

Γαιοκτησία

Σχετικοί όροι

Γαιοκτησία

9 Αρχειακή περιγραφή results for Γαιοκτησία

9 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)

 • GRGSA-CA- MAN001.07
 • Αρχείο

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας". Ανυπόγραφη επίσημη έκθεση σχετικά με το γαιοκτησιακό σύστημα της Κέρκυρας και το καθεστώς φορολογίας της γης, με προτάσεις για παρεμβάσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

Κατάλογος κρητικών οικογενειών αγωνιστών (Χφ69)

 • GRGSA-CA- MAN001.39
 • Αρχείο

Κατάλογος με ονομαστική καταγραφή 2.915 κρητικών οικογενειών, στις οποίες παραχωρείται γη και χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή μέλους τους σε ένοπλο αγώνα.

Κτηματολόγιο Μυκόνου (Χφ92)

 • GRGSA-CA- MAN041.02
 • Αρχείο
 • 1793

Απογραφή των κτημάτων της Μυκόνου με τον αντίστοιχο φορολογικό πίνακα. Έχει συνταχθεί από τον καντζιλλιέρη Γρηγόριο τον Αρτακηνό.

Νοτάριος Μυκόνου Γρηγόριος Αρτακηνός

Κτηματολόγιο Μυκόνου Ιγνατίου Παρθένη (τόμος Α') (Χφ107)

 • GRGSA-CA- MAN074.02
 • Αρχείο
 • 1820

Περιέχει κτηματική απογραφή με τον αντίστοιχο φορολογικό πίνακα, ονομαστικά και ανά χωριό της νήσου Μυκόνου δια χειρός του κοινού καντζιλλιέρη Ιγνατίου Παρθένη.

Καντζιλλιέρης Μυκόνου Ιγνάτιος Παρθένης

Κτηματολόγιο Μυκόνου Ιγνατίου Παρθένη (τόμος Β΄) (Χφ108)

 • GRGSA-CA- MAN074.03
 • Αρχείο
 • 1820

Περιέχει κτηματική απογραφή με τον αντίστοιχο φορολογικό πίνακα, ονομαστικά και ανά χωριό της νήσου Μυκόνου δια χειρός του κοινού καντζιλλιέρη Ιγνατίου Παρθένη.

Καντζιλλιέρης Μυκόνου Ιγνάτιος Παρθένης

Πρωτόκολλο εισερχομένων Μικτής Επιτροπής Οθωμανικών κτημάτων (Χφ68)

 • GRGSA-CA- MAN031.02
 • Αρχείο
 • 1835-1838

Πρόκειται για τριάντα τέσσερα φύλλα που έχουν αποσπασθεί από Πρωτόκολλο εισερχομένων της Μικτής Επιτροπής Οθωμανικών κτημάτων. Καλύπτουν την περίοδο από Ιούνιο 1835 έως Αύγουστο 1838, με κενά.

Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Οθωμανικών Κτημάτων

Πρωτόκολλο εξερχομένων Μικτής Επιτροπής Οθωμανικών κτημάτων (Χφ66)

 • GRGSA-CA- MAN031.01
 • Αρχείο
 • 1832-1833

Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων της "κατά την Εύβοιαν και Αττικήν επί των Οθωμανικών κτημάτων Μικτής Επιτροπής". Καλύπτει χρονικά την περίοδο από 30 Μαΐου 1832 έως 15 Απριλίου 1833.

Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Οθωμανικών Κτημάτων