Γάμοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γάμοι

Αντίστοιχοι όροι

Γάμοι

Σχετικοί όροι

Γάμοι

3 Αρχειακή περιγραφή results for Γάμοι

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας

  • GRGSA-CA- ADM364.01
  • Αρχείο
  • 1923 - 2005

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Μεγάλου Βασιλικού Αυλαρχείου περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων που αφορούν σε θέματα εθιμοτυπίας. Κυρίως αφορούν σε επίσημες ή ανεπίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών ή ξένων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και σε επίσημα ή ανεπίσημα ταξίδια των μελών της Βασιλικής Οικογένειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποβολή διαπιστευτηρίων και διαγγέλματα Βασιλέως. Επιπλέον, περιλαμβάνεται εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ αρχηγών ξένων κρατών και Ελλάδας (ευχετήρια αλληλογραφία και τηλεγραφήματα), μεταξύ πρέσβεων ξένων χωρών στην Ελλάδα και του Μεγάλου Αυλάρχη, αλλά και αλληλογραφία με Πατριαρχεία και Μητροπόλεις του εξωτερικού (κυρίως ευχετήρια). Σημαντικό τμήμα της σειράς αποτελεί η αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών και απονομή τιμητικών διακρίσεων, προσκλήσεις, ανταλλαγή ευχών κ.λπ., αλλά και η αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, φορείς και ιδιώτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Επόμενη ενότητα του υποαρχείου είναι η διοργάνωση τελετών και κοινωνικών εκδηλώσεων όπως ορκωμοσίες, εθνικές εορτές, ενθρονίσεις Αρχιεπισκόπων, ακροάσεις, χοροεσπερίδες, δεξιώσεις, καθώς και θεατρικές, κινηματογραφικές και μουσικές παραστάσεις στις οποίες παρευρίσκονται μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.
Απαντώνται επίσης φάκελοι εγγράφων σχετικά με αρραβώνες, γάμους και γεννήσεις μελών της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς επίσης και αλληλογραφία και αποκόμματα τύπου σχετικά με την κηδεία του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' Αγγλίας και την άφιξη του Βασιλιά Παύλου στο Λονδίνο για το σκοπό αυτό, αλλά και φάκελοι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Βασιλικής Αυλής, όπως ο Στρατιωτικός Οίκος Α.Μ. Βασιλέως, η Γενική Επιμελητεία Βασιλικής Χορηγίας, Γραφείο ΟΤΕ Ανακτόρων, Διεύθυνση Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων κ.λπ., φάκελοι σχετικά με διορισμούς, αντικαταστάσεις, παραιτήσεις προσωπικού των Βασιλικών Ανακτόρων, γάμους μελών Βασιλικής Αυλής, καθώς επίσης και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις υπηρεσίας υπαλλήλων Βασιλικών Ανακτόρων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ του Μεγάλου Αυλάρχη και ιδιωτών, φορέων, συλλόγων, εταιριών κλπ, καθώς και προσωπική του αλληλογραφία. Επιπλέον, περιέχονται φάκελοι που αφορούν σε Βασιλικά Κτήματα και Επαύλεις Τατοΐου, Κέρκυρας, Ρόδου, Πεντέλης κ.λπ., καθώς επίσης και στην απονομή τίτλου Προμηθευτή της Βασιλικής Αυλής σε εταιρίες και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, περιλαμβάνονται εγκύκλιοι με τις οποίες γνωστοποιούνται θέματα όπως: διορισμοί, παραιτήσεις, αντικαταστάσεις, κανονισμοί, τέλεση Ιερών Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας, δωρεές, οδηγίες για δεξιώσεις, κρυπτογραφική επικοινωνία, διεξαγωγή αλληλογραφία, άνοιγμα βιβλίων εγγραφών επί τη ευκαιρία αναρρήσεως στο θρόνο διαδόχων κρατών, απονομή βαθμών, διαβιβάσεις ευχαριστιών προς το προσωπικό, χρήση αυτοκινήτων, διάταξη πομπής, ίδρυση του θεσμού της προικοδότησης της απόρου Ελληνίδος, δοκιμή υποδοχής επισήμων κ.λπ.
Τέλος, στο συγκεκριμένο υποαρχείο περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν στη Βασιλική Οικογένεια και το προσωπικό των Ανακτόρων, διαβίβαση αιτημάτων για ενυπόγραφες φωτογραφίες των Βασιλέων, για δημιουργία ταινιών σχετικά με τη Βασιλική Οικογένεια και σχετική αλληλογραφία.

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων σχετικά με θέματα εθιμοτυπίας, κυρίως επίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών στην Ελλάδα, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και επίδοση διαπιστευτηρίων από Διπλωματικούς Αντιπροσώπους. Επίσης, περιλαμβάνει αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με Προέδρους και Αρχηγούς ξένων κρατών, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών σε έλληνες, ομογενείς και ξένους πολίτες, ευχετήρια αλληλογραφία, συγχαρητήρια ή συλλυπητήρια μηνύματα, μηνύματα για Παγκόσμιες Ημέρες, συνέδρια, διασκέψεις, επετείους κ.λπ. και αιτήματα ιδιωτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, περιέχει φακέλους με συγχαρητήρια μηνύματα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από Αρχηγούς ξένων κρατών, Αρχιεπισκόπους, κ.ά., προγράμματα τελετών, ομιλίες, διοργάνωση γευμάτων, προγευμάτων και δεξιώσεων, ακροάσεις, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με συμμετοχή αγήματος Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Αμερική και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο της Αντιβασιλείας υπάρχει περιλαμβάνονται μόνο δύο βιβλία με καταχωρημένα ονόματα επισκεπτών, διευθύνσεις και υπογραφές.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Διπλωματικό Γραφείο

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

  • GRGSA-CA- PAA008.00
  • Αρχείο
  • 1822-1827

Διοικητική αλληλογραφία του Υπουργείου/Γραμματείας Δικαίου με άλλα υπουργεία, γραμματείες, αρχές, δημόσιες υπηρεσίες/επιτροπές/όργανα (Εκτελεστικό Σώμα, Βουλευτικό Σώμα, Βουλή των Ελλήνων, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Θρησκείας, Υπουργείο Αστυνομίας, Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Πολέμου, Υπουργείο Ναυτικών, Γραμματέα της Επικρατείας και Υπουργό των Εξωτερικών Υποθέσεων, Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Πελοποννησιακή Γερουσία, Δικαστήριο των Εκκλήτων, Δικαστική Επιτροπή Αθηνών, Επιτροπή του εν Αθήναις Κριτηρίου, Θαλάσσιο Δικαστήριο, Εμπορικό Δικαστήριο Σύρου, Πενταμελή Επιτροπή Τόπον επέχουσα Θαλασσίου κριτηρίου, Προσωρινό Εγκληματικό Δικαστήριο, Εν Αιγίνη Επιτροπή των Ψαριανών, Αρμοστή της Αστυνομίας, Γενικούς Αστυνόμους επαρχιών, Επάρχους, Εφόρους Επαρχιών, Δημογεροντίες, Προκρίτους κ.ά.) και φυσικά πρόσωπα με επιστολές, αναφορές, διαταγές, εντολές, διαβιβαστικά κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου: οργάνωση-αρμοδιότητες Υπουργείου Δικαίου, διαβίβαση νόμων, εντολές προσαγωγών/σύλληψης/φυλάκισης/αποφυλάκισης κατηγορουμένων/εναγομένων, μισθοδοσία υπαλλήλων της διοίκησης, μισθολογικές διαφορές, διορισμοί, κλήσεις προσώπων για εξετάσεις/απολογίες/ανακρίσεις, επίλυση υποθέσεων με διαφιλονικούμενες ιδιοκτησίες ή άλλες οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λόγω εμπόλεμης κατάστασης, αγωγές-καταγγελίες κατά τρίτων, σύσταση/διορισμός δικαστηρίων/επιτροπών, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά εντάλματα, δικαστικές υποθέσεις, παραγγελία διενέργειας ερευνών, κλοπές, ζωοκλοπές, ληστείες, βιαιοπραγίες, φόνοι, οικονομικές διαφορές, χρεωστικές ομολογίες, κτηματικές διαφορές, κιβδηλοποιία, ανακρίσεις, απολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις, αποζημιώσεις, πληρωμή χρεών, κληρονομικά, οικογενειακά/γαμήλια ζητήματα, καταγγελίες για απείθεια σε δικαστικές αποφάσεις, καταχρήσεις στρατιωτικών, εθνικές πρόσοδοι, εμφύλιες διαμάχες, κατασκοπία, αναζήτηση δραπετών/φυγάδων, βιασμοί, πειρατεία/δράση κουρσάρων-καταδρομικών, λάφυρα/λείες, εμπορικές διαφορές, μοναστήρια, εκπαίδευση κ.λπ

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)