Αρχείο PCENGRAVI.F01.000298 - 1. Pretre Armenien, en Habit Sacerdotal. 2. Diacre Armenien. 3. Sousdiacre. [1.Αρμένιος ιερέας, με ιερατικό ένδυμα. 2. Αρμένιος διάκονος. 3. Υποδιάκονος.] [1.Armenian priest, in sacerdotal clothing. 2. Armenian deacon. 3. Subdeacon.] Moines Armenians, vus par devant, et par derriere on voit dans le lointain le Mont Ararat, et les Trois Eglises. [Αρμένιοι μοναχοί εικονιζόμενοι από μπροστά και από πίσω, τους βλέπουμε με φόντο το όρος Αραράτ και τις Τρεις Εκκλησίες.] [Armenians monks, seen by front, and by behind, with mount Ararat and Three Churches as backround.] Fille Armeniene qui va se marier, conduite a l' eglise par deux vieilles matrones [Κορίτσι απ' την Αρμενία που πρόκειται να παντρευτεί, οδηγείται στην εκκλησία από δύο σεβάσμιες γυναίκες.] [Armenian girl, who is going to be married, is being led to the church by two old matrons.] Armenien qui va a l' eglise pour se marier acompagne du compere qui porte son sabre [Αρμένιος που πηγαίνει στην εκκλησία για να παντρευτεί συνοδευόμενος από τον κουμπάρο του

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000298

Τίτλος

1. Pretre Armenien, en Habit Sacerdotal. 2. Diacre Armenien. 3. Sousdiacre. [1.Αρμένιος ιερέας, με ιερατικό ένδυμα. 2. Αρμένιος διάκονος. 3. Υποδιάκονος.] [1.Armenian priest, in sacerdotal clothing. 2. Armenian deacon. 3. Subdeacon.] Moines Armenians, vus par devant, et par derriere on voit dans le lointain le Mont Ararat, et les Trois Eglises. [Αρμένιοι μοναχοί εικονιζόμενοι από μπροστά και από πίσω, τους βλέπουμε με φόντο το όρος Αραράτ και τις Τρεις Εκκλησίες.] [Armenians monks, seen by front, and by behind, with mount Ararat and Three Churches as backround.] Fille Armeniene qui va se marier, conduite a l' eglise par deux vieilles matrones [Κορίτσι απ' την Αρμενία που πρόκειται να παντρευτεί, οδηγείται στην εκκλησία από δύο σεβάσμιες γυναίκες.] [Armenian girl, who is going to be married, is being led to the church by two old matrons.] Armenien qui va a l' eglise pour se marier acompagne du compere qui porte son sabre [Αρμένιος που πηγαίνει στην εκκλησία για να παντρευτεί συνοδευόμενος από τον κουμπάρο του

Ημερομηνία(ες)

  • χ.χ. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Χαλκογραφία - Copperplate 40 x 24,7

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χαρακτικό που αποτελείται από τέσσερις εικόνες, που σχετίζονται με τους τύπους ιερωμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τα ήθη και έθιμα των ορθόδοξων, στη συγκεκριμένη περίπτωση Αρμενίων. Δύο από αυτές περιέχουν περισσότερους του ενός τύπου ιερωμένου και άλλες πληροφορίες γι αυτό και υπάρχει αρίθμηση στους τίτλους.
Σχεδιαστής: [Picart, Βernard]
Χαράκτης: [Picart, Βernard]
Εκδότης: [Chez J. F. Bernard]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το χαρακτικό έχει αποσπαστεί από βιβλίο. Πρώτη δημοσίευση στο: Bernard Picart, "Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde", Άμστερνταμ 1723-43.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες