Αρχείο ADM216.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM216.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ημερομηνία(ες)

  • 1939-2011 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

43 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης , Διεύθυνση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία εισαγωγής: 2012-11-30
ΑΒΕ: 1855

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οριστική και συμπληρωματική διανομή γαιών σε ακτήμονες κτηνοτρόφους.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Για αναζήτηση των εποικιστικών κτημάτων για τα οποία εμπεριέχονται φάκελοι στο αρχείο, πατήστε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Στερεά Ελλάδα: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1mKnGDvLLkAANytSY99DrMTAKHlUKaMlY&ll=38.67334511419515%2C22.243749568077362&z=8

Πελοπόννησος: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1NHmFUi1TkNYpvIKN2coZe47Qhon3y4Z4&ll=37.56575236948664%2C22.251324250000017&z=8

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΓΑΚ - ΚΥ: αρχεία Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (ΑΒΕ 1842, 1854, 1888)

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες