Συλλογή COL027.122 - Συλλογή περιοδικού "Ματιές στην Εποχή μας" (Κ343)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL027.122

Τίτλος

Συλλογή περιοδικού "Ματιές στην Εποχή μας" (Κ343)

Ημερομηνία(ες)

  • 1974-1985 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 τόμος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Γιαννακόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία δωρεάς: 12/7/2004
ΑΒΕ 1220

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιοδική έκδοση "Ματιές στην Εποχή μας": δημοσιογραφικό όργανο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Σταυροφόροι της Αγάπης". Περιέχονται τα φύλλα από Ιούλιος/Αύγουστος 1974 (φ. 30) – Σεπτέμβριος/ Δεκέμβριος 1985 (φ.138 - 139). Λείπει το φ. 40 (Ιανουάριος/Απρίλιος 1976;). Από τον Νοέμβριο / Δεκέμβριο 1975 η αρίθμηση των φύλλων είναι διπλή.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διαθέσιμο εργαλείο έρευνας ΔΙΠΑΠ

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες