Φιλανθρωπικές οργανώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φιλανθρωπικές οργανώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Φιλανθρωπικές οργανώσεις

Σχετικοί όροι

Φιλανθρωπικές οργανώσεις

9 Αρχειακή περιγραφή results for Φιλανθρωπικές οργανώσεις

9 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Πατρών

 • GR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1921-1974 (κυρίως 1950-1970)

Ατομικοί φάκελοι προσωπικού, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι δικαιολογητικών τροφίμων, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης, φάκελοι C.A.R.E., βιβλία οικονομικής διαχείρισης, μισθολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφία, βιβλία ιματισμού-υπόδησης, βιβλία αποθήκης, παρουσιολόγια προσωπικού, βιβλία υλικού, βιβλίο πρακτικών (1936-1936-1952).

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Πατρών (ΕΟΘΠ)

Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου

 • GR GRGSA-SER COL075.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1948

1 κατάστιχο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πόρνας [=Γαζώρου] «Το Έλεος» (1909-1916), 2 βιβλιάρια Γεωργικού Συνεταιρισμού Γαζώρου «Η Δήμητρα»(1931,1944), 22 έγγραφα αγοραπωλησίας κυρίως καπνού (1931-1948).

Πάσχος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Νυκτερινής Σχολής Αναλφαβήτων Αγίου Διονυσίου Πατρών

 • GR EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1946-1961

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων.

Νυκτερινή Σχολή Αναλφαβήτων Αγίου Διονυσίου Πατρών

Αρχείο Παιδικής Κυψέλης Ορφανοτροφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου "Ελληνική Αναγέννηση"

 • GR PRI004.01
 • Αρχείο
 • 1960-1985

Ατομικοί φάκελοι τροφίμων, χρηματικά εντάλματα, βιβλία καθολικού χρηματικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων, βιβλία αναλωσίμων, βιβλία-απολογιστικά τροφίμων-υλικού, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, ημερολόγια χρηματικής διαχείρισης, φάκελοι μισθοδοσίας, διαιτολόγια και προγράμματα φαγητού, αποφάσεις διευθύνοντος συμβούλου, βιβλία πρακτικών, φωτογραφικό υλικό κ.ά.

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ελληνική Αναγέννηση", Παιδική Κυψέλη Ορφανοτροφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αρχείο Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως

 • GR BLA005.01
 • Αρχείο
 • 1868-1972

Ίδρυση, κανονισμός, επιτροπές, πρωτόκολλα παραλαβής, συνδρομές, συμβολαιογραφικές πράξεις, τρόφιμοι, συνταξιούχοι, επιστάτης, ποικίλα κ.α.

Φιλόπτωχος Εταιρεία Ερμουπόλεως

Συλλογή περιοδικού "Ματιές στην Εποχή μας" (Κ343)

 • GRGSA-CA- COL027.122
 • Συλλογή
 • 1974-1985

Περιοδική έκδοση "Ματιές στην Εποχή μας": δημοσιογραφικό όργανο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Σταυροφόροι της Αγάπης". Περιέχονται τα φύλλα από Ιούλιος/Αύγουστος 1974 (φ. 30) – Σεπτέμβριος/ Δεκέμβριος 1985 (φ.138 - 139). Λείπει το φ. 40 (Ιανουάριος/Απρίλιος 1976;). Από τον Νοέμβριο / Δεκέμβριο 1975 η αρίθμηση των φύλλων είναι διπλή.

Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Σταυροφόροι της αγάπης"