Αρχείο NOT005.01 - Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θεοδωρόπουλου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CA- NOT005.01

Τίτλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θεοδωρόπουλου

Χρονολογία(ες)

  • 1926 - 1947 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

52 φάκελοι και 45 βιβλία

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή από Οικονόμου-Κονδυλένιου Αλεξάνδρα, Συμβολαιογράφο Αθηνών, 28/2/2014
ΑΒΕ 1902

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Συμβόλαια με αριθμούς 1 - 8719, ευρετήρια συμβολαίων και τοπογραφικά σχέδια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Πρόκειται για το αρχείο του συμβολαιογράφου Γεωργίου Δημητρίου Θεοδωρόπουλου. Το αρχείο είχε αρχικά στην φύλαξη του ο συμβολαιογράφος Γεώργιος Δημητριάδης, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στην Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία, και έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατό του Γ. Δημητριάδη το αρχείο του Γ.Δ. Θεοδωρόπουλου κατείχε ο συμβολαιογράφος Κονδυλένιος και εν συνεχεία η κα Αλεξάνδρα Οικονόμου-Κονδυλένιου.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι