Αρχείο NOT050.01 - Αρχείο συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Σούτζου (Κ66)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- NOT050.01

Τίτλος

Αρχείο συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Σούτζου (Κ66)

Ημερομηνία(ες)

  • 1846, 1850-1851, 1857, 1862 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Αποστολόπουλος, Κ., συμβολαιογράφος Αθηνών, διά της υπ΄αριθμ. 539/03.01.1952 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Ημερομηνία εισαγωγής: 29/11/1952
ΑΒΕ: 430

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Σούτζου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

  1. Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 13, σελ. 806
  2. Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 12, σελ. 517
  3. Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 24, σελ. 181

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες