Συμβολαιογράφοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Συμβολαιογράφοι

Αντίστοιχοι όροι

Συμβολαιογράφοι

Σχετικοί όροι

Συμβολαιογράφοι

29 Αρχειακή περιγραφή results for Συμβολαιογράφοι

29 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Κτηματολόγος" (Κ166)

 • GRGSA-CA- PRI028.02
 • Αρχείο
 • 1835-1914

"Κτηματολόγος". Περιεχόμενα: "Αρχεία των διατελεσάντων εν Αθήναις Συμβολαιογράφων από το έτος 1835-1914", "Προστεθέντα αρχεία μετά τον Μάρτιον του 1914", "Διορισμένοι συμβολαιογράφοι εν Αθήναις κατά τον Μάρτιον του 1914", "Διορισμένοι συμβολαιογράφοι εν Αθήναις μετά τον Μάρτιον του 1914".

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.003.001
 • Αρχείο
 • 1902 - 1998

Συμβολαιογραφικές πράξεις, κατασχετήρια - πλειστηριασμοί κ. ά. των εξής συμβολαιογράφων Άργους: 1) Ηλία Σωτηρόπουλου, 2) Νικολάου Οικονομόπουλου, 3) Σωκράτη Κιτζίρη, 4) Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου, 5) Παναγιώτου Καρζή, 6) Επαμεινώνδα Καλλιάρχη, 7) Ευάγγελου Μουσταΐρα, 8) Δημητρίου Γ. Κιτσόπουλου, 9) Σοφίας Κάππου-Μπαρλιά, 10) Παναγούλας Τζαβέλλα, 11) [Στυλιανού] Σαλεσιώτη, 12) Πέτρου Θωμόπουλου και 13) Αικατερίνης Καλαλά.

Σωτηρόπουλος, Ηλίας

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.002.001
 • Αρχείο
 • 1859 - 1919

Πράξεις και ευρετήρια των συμβολαιογράφων Άργους: 1) Προκοπίου Παπαδόπουλου, 2) Κωνσταντίνου Σαλωνιτόπουλου, 3) Δημητρίου Κιτσόπουλου, 4) Θεοφάνους Κατσάμβα, 5) Μιχαήλ Παπαμιχαλόπουλου, 6) Νικολάου Ευσταθόπουλου, 7) Αναγνώστη Μανουσάκη, 8) Βασιλείου Μούλου, 9) Θεοφάνους Αγγελόπουλου, 10) Γεωργίου Κορδοπάτη, 11) Γεωργίου Μέντζα, 12) Αναστασίου Νώτη και 13) Παναγιώτη Γιαννίτζη.

Παπαδόπουλος, Προκόπιος

Αρχεία συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών και Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.001.001
 • Αρχείο
 • 1840 - 1900 ~

Αρχεία των εξής συμβολαιογραφησάντων ειρηνοδικών και αφυπηρετησάντων συμβολαιογράφων Άργους: 1) Αναστασίου Μαυροκέφαλου, 2) Νικολάου Ζεγκίνη, 3) Αναστασίου Κοββατζή, 4) Παναγιώτου Κοββατζή, 5) Κυριάκου Καρρόπουλου, 6) Ιωάννου Αγαλόπουλου, 7) Νικολάου Κορδιά, 8) Νικολάου Ευσταθόπουλου και 9) Δημητρίου Κιτσόπουλου.

Μαυροκέφαλος, Αναστάσιος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκκίδη (Κ66)

 • GRGSA-CA- NOT001.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1867

Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα του Συμβολαιογράφου Κ. Κοκίδη είναι ταξινομημένα σε 136 αριθμημένους φακέλους και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1835-1855, 1865-1866. Ο κύριος όγκος των συμβολαιογραφικών εγγράφων σε σειρά αφορά στην περίοδο 1835-1855. Υπάρχει ένα κενό δέκα χρόνων στο αρχείο, περίοδος που σχετίζεται με τις δικαστικές περιπέτειες του συμβολαιογράφου για τη μη απόδοση στο κράτος της είσπραξης των χρημάτων από τον φόρο του χαρτοσήμου. Μετά το 1855, συμβόλαια του εν λόγω Συμβολαιογράφου ξαναβρίσκουμε το έτος 1865 με διάρκεια έως το 1866, καταληκτική χρονολογία του αρχείου.

Τα συμβόλαια είναι πρωτότυπα και ακολουθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 181 και 185 του «Οργανισμού των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων» το εγκεκριμένο τυπικό «επί ποινή ακυρώσεως». Kαταχωρίζονται το όνομα, το επίθετο, η κατοικία του Συμβολαιογράφου, των συμβαλλομένων και των μαρτύρων, καθώς επίσης και το επάγγελμα των δύο τελευταίων. Η ημέρα, ο μήνας, το έτος, ο τόπος και η κατοικία στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία. Στο τέλος οι πράξεις υπογράφονται από όλους τους συμβαλλόμενους, τους μάρτυρες και τον ίδιο τον Συμβολαιογράφο και σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής υπογράφουν ή με σταυρό ή στη θέση τους υπογράφει άλλος με την έγκριση και ομολογία των ίδιων των συμβαλλομένων.

Στο συμβολαιογραφικό υλικό απαντώνται πολλές κατηγορίες εγγράφων, όπως δάνεια, τα χρεωστικά ομόλογα, οι διαμαρτυρήσεις γραμματίων και συναλλαγματικών, οι οφειλές, τα πωλητήρια ακινήτων και κινητών αγαθών, οι δωρεές, οι ανταλλαγές, τα ενοικιαστήρια, τα εταιρικά μαζί με τις πράξεις της διάλυσης εταιρειών, οι πλειστηριασμοί, οι διαθήκες, τα προικοσύμφωνα, οι προγαμιαίες δωρεές και τα συμφωνητικά –υποσχετικά επικουρικά, οι οποίες, αρκετά συχνά, επικαλύπτονταν, έτσι ώστε ο πραγματικός αριθμός του μεγέθους της κάθε κατηγορίας να είναι δύσκολο να υπολογιστεί επακριβώς.

Συμβολαιογράφος Αθηνών Κοσμάς Κοκκίδης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ελένης Ασμάνη

 • GR NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1900

Συμβολαιογραφικές πράξεις των εξής συμβολαιογράφων:
Κωνσταντίνου Αγγελίδη (1-27213) έτη 1849 - 1867,
Ιωάννη Αθανασίου (1-15925) έτη 1858-1880,
Ιωάννη Αλεξόπουλου (1-1345) έτη 1904-1908,
Αντωνίου Αλμπέρτη (1-3800) έτη 1853- 1864
Νικολάου Βάου (1-196) 1894
Στυλιανού Βερώνη (1-223),
Αντωνίου Βιδάλη (1-4782) έτη 1892-1898,
Αντωνίου Βιτάλη (1-6188) ἐτη 1881-1905,
Χρήστου Βιτάλη (1-1537), έτη 1904-1906,
Γεωργίου Δαλέζιου (1-853) έτη 1908-1912,
Γεράσιμου Ζαβού (1-10503) έτη 1869-1891,
Ευσταθίου Ζαχαρόπουλου (1-18734) έτη 1882-1908,
Ιωάννη Ιγγλέση (1-532) [1843],
Μιχαήλ Ιωαννόπουλου (1-2053) έτη 1843-1845,
Νικολάου Μακρυωνίτη (1-4042 και 1-5454) [έτη 1855-1881;;;]
Ιωάννη Μυριαγκόπουλου (1-1957) έτη 1894-1897,
Κωνταντίνου Μώραλη (1-7196) έτη 1835 ή 1836 - 1843,
Αλεξάνδρου Ναύτη (1-915) έτη 1891-1894,
Τζώρτζη Νικολάου (1-3166) έτη 1868-1871,
Πέτρου Πολύδωρου (1-22986) έτη 1861-1891,
Σ. Ποπολάνου (1-491) έτη 1874-1876,
Στέφανου Προβελέγγιου (1-108 και 1-180) [ έτη 1905-1912;;;],
Ιωάννη Ραφαλέτου (1-4382) έτη 1880-1894,
Αντωνίου Ρενουάρδου (1-10600 ) έτη 1853-1871,
Δημητρίου Σαλούστρου (1-3651) έτη 1906-1912,
Νικολάου Σίμου (1-9153) έτη 1892-1915
Παναγιώτη Σκαμβούγιερα (1-35), 1903
Χρήστου Στεκούλη (1-2842), 1908-1918
Αντωνίου Φραγκιά (1-1947 και 1-93) έτη 1887-1896 και 1900-1902,
Ιωάννη Χριστοδουλου (1-13400) έτη 1846-1860

Ευρετήρια των συμβολαιογράφων: Κ. Αγγελίδη, Α. Βιδάλη, Χ. Βιδάλη, Ν. Δαλέζιου, Γ. Ζαβού, Ε. Ζαχαρόπουλου, Ν. Μακρυωνίτη, Κ. Μώραλη, Α. Ναύτη, Π.Πολύδωρου, Α. Ρενουάρδου, Ν. Σίμου, Π. Σκαμβούγερα, Χ. Στεκούλη καθώς και ευρετήρια του Ειρηνοδίκου Σύρου (Ρενουάρδου και Μακρυωνίτη). Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος ευρετηρίων.

Ασμάνη, Ελένη

Αρχείο Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Δικαιοφύλακα

 • NOT011
 • Αρχείο
 • 1914 - 1952

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-19503. Ευρετήριο συμβαλλομένων γα τις πράξεις 5037/9.7.1920 έως και 11815/16.8.1928. Συμβολαιογραφικό βιβλίο δικαιοπρακτούντων αλλοδαπών. Βιβλίο με αλφαβητική σειρά καταχώρησης πράξεων από το 1926 έως και το 1952.

Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης Δικαιοφύλακας Βασίλειος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Θωμά Κωνσταντινίδη - Γιώβη

 • NOT013
 • Αρχείο
 • 1928 - 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1- 40.008, χωρίς συνημμένες κατόψεις και τοπογραφικά. 9 ευρετήρια συμβολαίων και 2 βιβλία πρωτοκόλλου.

Συμβολαιογράφος Κωνσταντινίδης - Γιώβης Θωμάς

Αρχείο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • NOT001
 • Αρχείο
 • 1931-1994

Διπλότυπα είσπραξης συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και βιβλία Ταμείου του Συλλόγου. 41 σφραγίδες συμβολαιογράφων που συνταξιοδοτήθηκαν και ένας φάκελος με στατιστικούς πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 1984.

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αρχείο σχεδίων οικοδομών

 • GRGSA-ARG ΧΑΡΤ.003.001
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχέδια οικοδομών του Άργους. Επισυνάπτονται δικαιολογητικά για χορήγηση οικοδομικών αδειών.

Κουβακλή Αντιγόνη

Πιέρη και Πατρικίου, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 36/00
 • Αρχείο
 • 1616-1889

To αρχείο περιλαμβάνει οικογενειακά και προσωπικά έγγραφα, πλήθος συμβολαιογραφικών και δικαστικών εγγράφων, μικρό αριθμό επιστολών που αναφέρονται στην οικογένεια του Κερκυραίου ευγενούς Σπυρίδωνα Πιέρη και στην οικογένεια του εμπόρου Αλέξιου Π. Πατρίκιου με την οποία υπήρχε συγγενική σχέση (1616-1889). Επίσης συλλογές επισήμων εγγράφων των Αρχών της Ιονίου Πολιτείας, συλλογή εγγράφων με σφραγίδες, κυρίως της νήσου Κέρκυρας κλπ. (1806-1889). Ένα τμήμα του αρχείου αφορά τον λόγιο Πλάτωνα Πετρίδη που διετέλεσε διευθυντής του κυβερνητικού τυπογραφείου και συνέταιρος της Societa dei Molini a Vapore και αποτελείται από επιστολές προς τον Πετρίδη και προς συνεργάτες της εταιρείας, συμφωνητικά και πρακτικά (1814-1852).

Πιέρη, οικογένεια

Σαλβάνος, Σπυρίδων

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 369
 • Αρχείο
 • 1870-1931

Συμβόλαια αγοραπωλησιών, πιστοποιητικά διαφόρων κοινοταρχών και άλλα δικαστικά έγγραφα σχετικά με υποθέσεις και πράξεις του συμβολαιογράφου Γαρδελάδων και Επιλιμνίων, Σπυρίδωνος Ν.Σαλβάνου (1870-1929). Έντυπες επιστολές και ανακοινώσεις Ενώσεως Συμβολαιογράφων και Νομικής και Συμβολαιογραφικής Επιθεωρήσεως για το θέμα του ασφαλιστικού ταμείου των συμβολαιογράφων (1928-1931), ψηφοδέλτια και προκηρύξεις εκλογικών υποψηφίων Κερκύρας (1907-1910), διάφορα περί φορολογίας κ.λπ., εκλογή μέλους του Σαλβάνου στην Ελληνική Γεωργική Εταιρεία (1902) και σχολικό ενδεικτικό του γιου του Νικολάου Σπ.Σαλβάνου (1906).

Συμβολαιογράφος Γαρδελάδων Σαλβάνος Σπυρίδων

Συλλογή Σοφίας Ματθαίου (Κ397)

 • GRGSA-CA- COL027.179
 • Συλλογή
 • 1894-1917
 1. Συμβολαιογραφικός κώδικας (1916-1917) και αύξ. αρ. 112-321 (Βιβλίον Συμβολαιογραφικών εγγράφων έχον σελίδας 320 εν Κω τη 15/28 Φεβρουαρίου 1916),
 2. Βιβλίον Καθολικών των Βερεσεδίων νήσου Ύδρας του έμπορου Κοσμά Μπαρμπαρή (1894-1896).

Συλλογή συμβολαιογράφου Σπυρίδωνος Ν. Σαλβάνου

 • COL008
 • Συλλογή
 • 1866 - 1930

Χειρόγραφα σχέδια συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου της κοινότητας Γαρδελάδων, (πρώην δήμου Απηλιωτών Κερκύρας) Σπυρίδωνος Ν. Σαλβάνου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Γαρδελάδων και έπειτα της κοινότητας Επιλημνίων.

Συμβολαιογράφος Γαρδελάδων Σαλβάνος Σπυρίδων

Σύμμεικτη συλλογή (Κ129β)

 • GRGSA-CA- COL027.164
 • Συλλογή
 • 1828-1850

Σύμμεικτη συλλογή:
Σχέδιο επιστολής Κων/νου Λουκά προς Νικ. Οικονόμου (1828).
Συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Σκούταρη και συνημμένη ομολογία χρέους στα τουρκικά (1838)
Πράξη συμβολαιογράφου Τήνου Νικ. Α. Βιτάλη.