Συμβολαιογραφεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συμβολαιογραφεία

Equivalent terms

Συμβολαιογραφεία

Σχετικοί όροι

Συμβολαιογραφεία

84 Αρχειακή περιγραφή results for Συμβολαιογραφεία

84 results directly related Exclude narrower terms

Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης

 • GRGSA-CA- PAO010.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Περιέχει υλικό σχετικά με το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, οικονομικά, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη, διοικητική δικαιοσύνη, έκτακτη δικαιοσύνη, δικαστήρια, ληξιαρχεία, υποθηκοφυλακεία, συμβολαιογραφεία, δικηγόρους, καθώς και ζητήματα της Μικτής Επιτροπής, του Τύπου, στατιστική και ποικίλα.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχεία συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών και Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.001.001
 • Αρχείο
 • 1840 - 1900 ~

Αρχεία των εξής συμβολαιογραφησάντων ειρηνοδικών και αφυπηρετησάντων συμβολαιογράφων Άργους: 1) Αναστασίου Μαυροκέφαλου, 2) Νικολάου Ζεγκίνη, 3) Αναστασίου Κοββατζή, 4) Παναγιώτου Κοββατζή, 5) Κυριάκου Καρρόπουλου, 6) Ιωάννου Αγαλόπουλου, 7) Νικολάου Κορδιά, 8) Νικολάου Ευσταθόπουλου και 9) Δημητρίου Κιτσόπουλου.

Μαυροκέφαλος, Αναστάσιος

Αρχείο καταλοίπων συμβολαιογραφείου Λάρισας, Νικολέττας Παυλίδου- Μιστάρα

 • GRGSA_LAR NOT019.01
 • Αρχείο
 • 1882 - 1995

Συμβολαιογραφικές πράξεις των εξής συμβολαιογράφων:
Ιωαννίδης, Φίλιος, Κομματάκης, Μουλούλης Π. Δ., Γεωργιάδης, Γαρδίκης, Σκαμβούγερας, Φαρμακίδης, Χρηστίδης, Λακερδάς, Σακελλαρίου, Ροδόπουλος, Μαλάκης, Μουλούλης Π.Ν.

Παυλίδου - Μιστάρα, Νικολέττα

Αρχείο Συμβολαιογράφου Βοιών

 • NOT002.01
 • Αρχείο
 • 1845-1849

Συμβόλαια των συμβολαιογράφων Τζέντζου και Φουρτουνόπουλου

Συμβολαιογράφοι Τζέντζος και Φουρτουνόπουλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Κασσελίδη

 • GR NOT071.01
 • Αρχείο
 • 1889-1906

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (υπ' αριθ. 1-12600 περ.), έγγραφα πλειστηριασμού, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλίο απογράφων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Κασσελίδης, Κωνσταντίνος Α.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Χρήστου Δημητρόπουλου

 • GR NOT063.01
 • Αρχείο
 • 1882-1934

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (1891-1934), ευρετήρια συμβολαίων αλφαβητικά και αριθμητικά (1891-1919), πίνακες στατιστικής συμβολαίων (1913-1916), ευρετήριο δικογραφιών πλειστηριασμού (1891-1915), δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες, αναγγελτήρια (1882-1910).

Δημητρόπουλος, Χρήστος

Αρχείο Συμβολαιογραφείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ005
 • Αρχείο
 • 1884 - 1912

Βιβλία καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων, βιβλία διαμαρτυρήσεων γραμματίων και συναλλαγματικών, βιβλία ημερησίων προσόδων και ευρετήρια.

Συμβολαιογραφείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Συμβολαιογραφείου Κατερίνης (Οθωμ.)

 • OTJ014
 • Αρχείο
 • 14 Οκτωβρίου 1303 (1887) - 25 Οκτωβρίου 1328 (1912)

Περιλαμβάνει ευρετήρια, συμβολαιογραφικές πράξεις, συμβολαιογραφικές πράξεις για τα δάνεια από τη Γεωργική Τραπέζα, βιβλία καταχωρήσεως πληρεξουσίων χρεωστικών ομολόγων και άλλων εγγράφων, βιβλία εγγυητικών των οικονομικών υπαλλήλων, βιβλία ημερησίων προσόδων.

Συμβολαιογραφείο Κατερίνης (Οθωμ.)

Αρχείο Συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Οιτύλου

 • NOT001.01
 • Αρχείο
 • 1837-1848

Συμβολαιογραφικές πράξεις: πληρεξούσια, χρεωστικά, πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, ενοικιαστήρια, αντικαταστάσεις στρατού και περιουσιών, διαιτητικά, διαμαρτυρήσεις, παραχωρητήρια, εξοφλητικά, εγγυητικά και προικοσύμφωνα.

Συμβολαιογράφος Οιτύλου

Αρχείο Συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Φαρών

 • GR NOT056.01
 • Αρχείο
 • 1837-1947

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν από συμβολαιογραφούντες ειρηνοδίκες κατά περιόδους από το 1837-1947 για τον Δήμο Φαρρών, καθώς και 5 αριθμητικά ευρετήρια συμβολαίων ετών 1883-1904.

Συμβολαιογραφούντες Ειρηνοδίκες Φαρών