Ασημοχώρι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασημοχώρι (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Ασημοχώρι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Ασημοχώρι (Καρδίτσα)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Ασημοχώρι (Καρδίτσα)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασημοχωρίου

  • GRGSA-KAR EDU179.01
  • Αρχείο
  • 1951 - 2004

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Μητρώου και Προόδου, Βιλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκάλων

Δημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου (Καρδίτσα)