Αμπελικό (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμπελικό (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αμπελικό (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αμπελικό (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αμπελικό (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελικού

  • GRGSA-KAR EDU151.01
  • Αρχείο
  • 1947-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αμπελικού (Καρδίτσα)