Ίσθμια (Κόρινθος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ίσθμια (Κόρινθος)

Αντίστοιχοι όροι

Ίσθμια (Κόρινθος)

Σχετικοί όροι

Ίσθμια (Κόρινθος)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ίσθμια (Κόρινθος)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Joseph W. Shaw

  • GR-ASCSA GR ASCSA JWS 006
  • Αρχείο
  • 1963-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σημειώσεις εργασίας του Joseph (Joe) Shaw πάνω σε διάφορα αρχιτεκτονικά προγράμματα (Ίσθμια, Ολυμπιείο, Θήβα), φωτογραφίες, σχέδια, και αποκόμματα εφημερίδων.

Shaw, Joseph W.

Αρχείο Oscar Broneer

  • GR-ASCSA GR ASCSA OB 047
  • Αρχείο
  • 1920-1970

Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία, σημειώσεις ανασκαφών, ακαδημαϊκά κείμενα, και διαλέξεις

Broneer, Oscar