Ίμπρος (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ίμπρος (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Ίμπρος (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Ίμπρος (Χανιά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ίμπρος (Χανιά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ίμπρου

  • GRGSA-IAK EDU086.01
  • Αρχείο
  • 1977 - 2001

Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, πρωτόκολλο σχολικής Επιτροπής, βιβλίο εσόδων - εξόδων

Δημοτικό Σχολείο Ίμπρου