Αρχείο PRI67.1 - Προσωπικό Αρχείο Δημήτρη Σιάτρα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG PRI67.1

Τίτλος

Προσωπικό Αρχείο Δημήτρη Σιάτρα

Ημερομηνία(ες)

  • 1893, δεκαετίες 1970, 1990 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραδόθηκε στα Γ.Α.Κ. από τον Δημήτρη Σιάτρα.
ΑΒΕ: 828, 834.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έντυπα, αφίσα, φάκελοι με τεκμήρια με τις ακόλουθες θεματικές:

1) Πίνακες Δωρητών-Ευεργετών Ιδρυμάτων του Βόλου,
2) Εργοστάσιο Παραγωγής Αεριόφωτος,
3) Κατοχικές Μισθώσεις Ιταλών Αξιωματικών,
4) Δημοτική Εκπαίδευση,
5) Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου,
6) Κοιμητήρια Δήμου Βόλου,
7) Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου,
8) Αστικές και Υπεραστικές Λεωφορειακές Συγκοινωνίες,
9) Σύντομο Ιστορικό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων,
10) Έγγραφα Αρχείου,
11) Διάφορα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης