Αρχείο BUS5.1 - Αρχείο Λιθογραφείου Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG BUS5.1

Τίτλος

Αρχείο Λιθογραφείου Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου

Ημερομηνία(ες)

  • 1958-1972 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1925 - ;)

Διοικητική ιστορία

Το 1890 ο καπνέμπορος Νικόλαος Ματσάγγος ίδρυσε μια μικρή βιοτεχνία καπνού και το 1910 έφερε την πρώτη καπνοκοπτική μηχανή. Από το 1918, όταν η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των γιων του ιδρυτή, εξελίχθηκε με ραγδαίο ρυθμό για να κατακτήσει το 1947-48 την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών καπνοβιομηχανιών.
Το 1918 οι Γιάννης και Κώστας Ματσάγγος, με συνεργάτη το Δημοσθένη Γατζόπουλο, προχώρησαν σταδιακά σε επεκτάσεις, αγορές μηχανημάτων και αύξηση της παραγωγής. Το 1925 δίπλα στο πρώτο καπνεργοστάσιο κτίστηκε νέο τετραώροφο, το οποίο κάλυπτε έκταση δύο οικοδομικών τετραγώνων. Το εργοστάσιο διέθετε μηχανουργείο, κυτοποιείο, ξυλουργείο, λιθογραφείο και χημείο. Την εποχή εκείνη, το καπνεργοστάσιο Αφών Ματσάγγου παρήγαγε 500.000 τσιγάρα ετησίως και απασχολούσε 350 εργάτες, ενώ το 1940 οι εργάτες έφτασαν τους 1050. Το 1927 η επιχείρηση ίδρυσε Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού, το οποίο έως την ίδρυση του ΙΚΑ, δέκα χρόνια αργότερα, εξασφάλιζε με μικρή επιβάρυνση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

(Κολιού, Νίτσα. Η βιομηχανία του Βόλου: σύντομες αναφορές στο χθες και στο σήμερα, Βόλος 1994, σ. 26-28)

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραδόθηκε στα Γ.Α.Κ. από τον Λεωνίδα Μυλωνά. ΑΒΕ 097.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Διάφορα αντίγραφα, ανακοινώσεις, δελτία παραλαβής, δελτία παραγωγής και δυνάμεως προσωπικού, στοιχεία κοστολόγησης λιθογραφείου, υλικά χορηγηθέντα σε τσιγαρομηχανές, εντολές υλικών, κίνηση λογαριασμού υλικών, απογραφή υλικών, διπλότυπα εντολών προς διαχειριστές αποθηκών, δελτία εισαγωγής, δελτία εισαγωγής και δυνάμεως προσωπικού, βιβλία παραγωγής κατ' είδος, βιβλία παραγγελιών, διαφημιστικό έντυπο της Roland Record Presses offset, βιβλία φωτομεταφορών (τσίγγων), ημερομίσθια προσωπικού λιθογραφείου, εβδομαδιαίος ημεροδείκτης, βιβλίο εκτιμήσεων και εκτυπώσεων (τραβηγμάτων) σε υλικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης