Επιχειρήσεις - Εξοπλισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιχειρήσεις - Εξοπλισμός

Equivalent terms

Επιχειρήσεις - Εξοπλισμός

Σχετικοί όροι

Επιχειρήσεις - Εξοπλισμός

2 Αρχειακή περιγραφή results for Επιχειρήσεις - Εξοπλισμός

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

  • GR ADM023.01
  • Αρχείο
  • 1967-1996

Το αρχείο αποτελείται από:
Φάκελοι επιχειρήσεων (άδειες λειτουργίας, αιτήσεις για τον εξοπλισμό τους κ.α.).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Λιθογραφείου Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου

  • GR GRGSA-MAG BUS5.1
  • Αρχείο
  • 1958-1972

Διάφορα αντίγραφα, ανακοινώσεις, δελτία παραλαβής, δελτία παραγωγής και δυνάμεως προσωπικού, στοιχεία κοστολόγησης λιθογραφείου, υλικά χορηγηθέντα σε τσιγαρομηχανές, εντολές υλικών, κίνηση λογαριασμού υλικών, απογραφή υλικών, διπλότυπα εντολών προς διαχειριστές αποθηκών, δελτία εισαγωγής, δελτία εισαγωγής και δυνάμεως προσωπικού, βιβλία παραγωγής κατ' είδος, βιβλία παραγγελιών, διαφημιστικό έντυπο της Roland Record Presses offset, βιβλία φωτομεταφορών (τσίγγων), ημερομίσθια προσωπικού λιθογραφείου, εβδομαδιαίος ημεροδείκτης, βιβλίο εκτιμήσεων και εκτυπώσεων (τραβηγμάτων) σε υλικά.

Ελληνική Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, Λιθογραφείο