Βιομηχανία - Καπνός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βιομηχανία - Καπνός

Αντίστοιχοι όροι

Βιομηχανία - Καπνός

Σχετικοί όροι

Βιομηχανία - Καπνός

2 Αρχειακή περιγραφή results for Βιομηχανία - Καπνός

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co (Κ349)

  • GRGSA-CA- PRI130.01
  • Αρχείο
  • 1900-1960

Αλληλογραφία της καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co, πίνακες παραγγελιών και λογαριασμών, αποδείξεις, χαρακτικά ετικετών κουτιών τσιγάρων.

Dimitrino & Co, Kαπνοβιομηχανία

Κυριαζή, Αδελφοί

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/06
  • Αρχείο
  • 1915-1928

Τέσσερα βιβλία αντιγραφής επιστολών: Ιανουάριος 1915-Ιούλιος 1922
1 Ιούλιος 1919-Απρίλιος 1924
2 Σεπτέμβριος 1922-Μάιος 1924
3 «Βιβλίον αντιγραφής επιστολών Γεωργίου Αποσ. Παπαγιάννη αρχόμενον από 10ης Μαΐου 1924-26 Μαρτίου 1928 εις το τέλος λογαριαρ/μός Ηφαιστίωνος Κυριαζή»

Κυριαζή, Αδελφοί