Βιομηχανία - Καπνός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βιομηχανία - Καπνός

Αντίστοιχοι όροι

Βιομηχανία - Καπνός

Σχετικοί όροι

Βιομηχανία - Καπνός

11 Αρχειακή περιγραφή results for Βιομηχανία - Καπνός

11 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α΄Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης

 • ADM032
 • Αρχείο
 • 1936 - 1976

Βιβλία και φάκελοι της Α', Β', Γ' και Δ' Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης, του Δημόσιου Καπνεργοστασίου και της Εφορίας Καπνού Ζαγκλιβερίου: ευρετήρια κατόχων καπνού, καπνεμπόρων και καπνεμπορικών εταιριών, βιβλία πιστοχρεώσεως, βιβλία μεταγραφής, αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίο αγορασθέντων καπνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, βιβλία εργατικών και στρατιωτικών σιγαρέττων κ.ά. Αφορά περιοχές όλης της Μακεδονίας.

Εφορία Καπνού Α΄ Θεσσαλονίκης

Αρχείο Καπνοβιομηχανίας Δ. και Π. Πανέρη (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1898-1944

Βιβλία: Καθολικόν, Ευρετήριον σιγαρέττων, υφασμάτων, Βοηθητικόν καθολικόν, Ημερολόγιον. Ημερολόγια: σιγαρέττων, υφασμάτων, πωλήσεων, Ευρετήριον βιβλίου υφασμάτων, Βιβλίον καταθέσεων παρά δικηγόροις δικαστηρίων.
Φάκελοι: έγγραφα και αποδείξεις καταβολών.

Καπνοβιομηχανία Δ. και Π. Πανέρη (Σάμος)

Αρχείο Λιθογραφείου Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου

 • GR GRGSA-MAG BUS5.1
 • Αρχείο
 • 1958-1972

Διάφορα αντίγραφα, ανακοινώσεις, δελτία παραλαβής, δελτία παραγωγής και δυνάμεως προσωπικού, στοιχεία κοστολόγησης λιθογραφείου, υλικά χορηγηθέντα σε τσιγαρομηχανές, εντολές υλικών, κίνηση λογαριασμού υλικών, απογραφή υλικών, διπλότυπα εντολών προς διαχειριστές αποθηκών, δελτία εισαγωγής, δελτία εισαγωγής και δυνάμεως προσωπικού, βιβλία παραγωγής κατ' είδος, βιβλία παραγγελιών, διαφημιστικό έντυπο της Roland Record Presses offset, βιβλία φωτομεταφορών (τσίγγων), ημερομίσθια προσωπικού λιθογραφείου, εβδομαδιαίος ημεροδείκτης, βιβλίο εκτιμήσεων και εκτυπώσεων (τραβηγμάτων) σε υλικά.

Ελληνική Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, Λιθογραφείο

Αρχείο καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co (Κ349)

 • GRGSA-CA- PRI130.01
 • Αρχείο
 • 1900-1960

Αλληλογραφία της καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co, πίνακες παραγγελιών και λογαριασμών, αποδείξεις, χαρακτικά ετικετών κουτιών τσιγάρων.

Dimitrino & Co, Kαπνοβιομηχανία

Αρχείο καπνοβιομηχανίας αδελφών Δαμηλάτη

 • GR GRGSA-MES BLA008.01
 • Αρχείο
 • 1894, 1904-1950

Βιβλίο "δούναι-λαβείν", βιβλίο λογαριασμών (δούναι-λαβείν), πωλήσεις καπνού-τσιγάρων-σπίρτων, ημερήσιες καταστάσεις-καρτέλες κίνησης σιγαρέτων, αλληλογραφία με αντιπροσώπους-συνεργάτες, αφίσες και φίρμα της επιχείρησης.

Καπνοβιομηχανία Αφών Δαμηλάτη

Αρχείο φωτογραφιών Ηλία Γ. Τσιλιβή

 • GR GRGSA-MES PHO046.01
 • Αρχείο
 • 1925-1970

Ι) Φωτογραφικό υλικό παραδοθέν από Αικατερίνη Ηλιοπούλου-Μοσχολέα:

 1. Καλεσμένοι σε γάμο - Πορεία από Κάμπο Αβίας προς Γαϊτσές (Νοέμβριος 1959)
 2. Ρίντομο – Παναγία Κλιματιώτισσα (Φωτό-Νίκα, 1959).
 3. Γυμναστικές επιδείξεις στον Κάμπο (δεκαετία 1970).
 4. Σωτήριος Αθ. Τσιλιβής - Παραδίδει γράμματα ως ταχυδρόμος στο Βόρειο Γαϊτσών (δεκαετία 1960).
 5. Σωτήριος Αθ. Τσιλιβής – Ταχυδρόμος πάνω σε γάϊδαρο, το μεταφορικό μέσο της εποχής.
 6. Πλατεία Κάμπου Αβίας – «ΚΑΦΦΕ ΜΠΑΡ ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΡΗΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ".
 7. Καφενείο Λεωνίδα Λυκουρέζου, Κάμπος Αβίας 1959.
 8. Βυζαντινός ναός των Αγίων Θεοδώρων στον Κάμπο Αβίας, κτίσμα 13ου αιώνος που ανακαινίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα κατά τη Β’ Ενετοκρατία στη Μάνη
 9. Βυζαντινός ναός μονοκάμαρος του Αγίου Ιωάννη στον Κάμπο Αβίας, κτίσμα 13ου αιώνος
 10. Γάμος Ευάγγελου Μπασάκου και Αλεξάνδρας Ξενουλέα – Κάμπος 1958.
 11. Λεωφορείο οικογένειας Ηλία Παυλέα μάρκας Volvo (Εκδρομές και διευκόλυνση κατοίκων γενικά) – Περί τα 1960.
 12. Αθανάσιος Γ. Τσιλιβής (1880-1977) - Δημοδιδάσκαλος εκ Κάμπου Αβίας, διορισμένος στην Καλαμάτα στη δημοτική εκπαίδευση
 13. Αθανάσιος Γ. Τσιλιβής – φωτογραφία με μαθητές της τάξης του στην Καλαμάτα (δεκαετία 1920)
  14α και 14β. Φωτογραφία –αφιέρωση του Σεβ. Μητροπολίτου Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων (1914-1936) Διονυσίου Δάφνου (μετέπειτα Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης) προς τον διδάσκαλον κύριον Αθανάσιον Γ. Τσιλιβήν εις Κάμπον Αβίας (1925)
  15α Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων Προκοπίου (Καλιοντζή) προς την Κυρίαν Κατίναν συζ. Αθανασίου Τσιλιβή (του διδασκάλου) την οποίαν και διορίζει μέλος της Εφορείας του Κατηχητικού Σχολείου της περιοχής (Φεβρουάριος 1939) ΚΑΙ 15β Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων Προκοπίου (Καλιοντζή) προς την Κυρίαν Κατίναν συζ. Αθανασίου Τσιλιβή (του διδασκάλου) την οποίαν και διορίζει μέλος του Φιλοπτώχου Ταμείου Κάμπου Αβίας
 14. Αθανάσιος και Κατίνα Τσιλιβή – Κάμπος Αβίας (Οκτώβριος 1968)
 15. Ηλίας Γ. Τσιλιβής (1877-1967) – Καπνoβιομήχανος Καλαμάτας και αδελφός του Αθανασίου Γ. Τσιλιβή
 16. Ηλίας Γ. Τσιλιβής – Ευχετήρια κάρτα "επί τω νέω έτει 1925"
 17. Αφίσα σιγαρέττων καπνοβιομηχανίας Ηλία Τσιλιβή
 18. Αφίσα σιγαρέττων καπνοβιομηχανίας Ηλία Τσιλιβή
 19. Διαφήμιση σιγαρέττων καπνοβιομηχανίας Ηλία Τσιλιβή περιόδου 1928-1938
 20. Διαφήμιση σιγαρέττων καπνοβιομηχανίας Ηλία Τσιλιβή περιόδου 1928-1938
 21. Διαφήμιση σιγαρέττων καπνοβιομηχανίας Ηλία Τσιλιβή περιόδου 1928-1938
 22. Κουτί σιγαρέττων Τσιλιβή (Ημισέρτικα)
 23. Κουτί σιγαρέττων Τσιλιβή (Πολυτελείας)
 24. Κουτί σιγαρέττων Τσιλιβή (Παναθηναϊκός – ειδική έκδοση)
 25. Οικία παλαιάς ιδιοκτησίας Ηλία Τσιλιβή καπνοβιομήχανου, στην πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα όπως είναι σήμερα.
 26. Ιωάννης Π. Ηλιόπουλος (1896-1956) - Εργοστασιάρχης σιδηρικών στην Καλαμάτα
 27. Σιδηροπωλείο Ιωάννη Π. Ηλιόπουλου στο Επιμελητήριο Καλαμάτας Πλ. 23ης Μαρτίου και Γερμανού περί τα 1950 (νυν Τράπεζα Πειραιώς)
 28. Νικόλαος Γ. Τσιλιβής
  ΙΙ) Φωτογραφικό υλικό παραδοθέν από Νίκη Ηλ. Τσιλιβή
  1 Φωτογραφία Ηλία Γ. Τσιλιβή.
  2α και 2β Πακέτο τσιγάρων Ηλία Τσιλιβή
  3 και 4: Δύο αφίσες διαφήμισης των σιγαρέττων Ηλ. Τσιλιβή
  1. Ανεγειρόμενη οικία Ηλία Τσιλιβή στην πλατεία 23ης Μαρτίου

Τσιλιβής, Ηλίας

Καραθανάση, Αδελφοί

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 556
 • Αρχείο
 • 1888-1941 (κυρίως 1896-1915 και 1925-1930)

Το αρχείο αποτελείται κυρίως από την εμπορική αλληλογραφία της εταιρείας «Μ.Χ. Καραθανάσης & Σία» και καλύπτει κυρίως τις περιόδους 1896-1915 και 1925-1930. Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο από το διάστημα 1916-1924.

Η αλληλογραφία είναι με έλληνες και ξένους πελάτες -ιδιώτες και εμπόρους- συνεργάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, μεταφορικές εταιρείες, τράπεζες, πρεσβείες και προξενεία, κ.ά. Οι πελάτες είναι κυρίως ξένοι. Το αρχείο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για το εμπόριο τσιγάρων και δευτερευόντως καπνών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, την ελληνική και ειδικότερα τη σαμιακή καπνοβιομηχανία καθώς και για τις εμπορικές πρακτικές της εποχής.

Αν και το αρχείο δεν δίνει πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, η εκτεταμένη αλληλογραφία με συγγενείς (κοντινούς ή μακρινούς), οι οποίοι εμπορεύονται τα τσιγάρα Καραθανάση σε διάφορα μέρη του κόσμου δείχνει ίσως τη σημασία που έπαιξαν τα συγγενικά δίκτυα στην εξάπλωση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Τα τσιγάρα Καραθανάση φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερη απήχηση στους ευρωπαίους διπλωμάτες της εποχής, καθώς οι παραγγελίες από πρεσβείες και προξενεία είναι συχνές.

Στο φάκελο 11.1, συνημμένα σε επιστολή, υπάρχουν δείγματα τσιγαρόχαρτων διαφόρων υλικών, χρωμάτων και ποιοτήτων, δίνοντας εικόνα της ποικιλίας τσιγαρόχαρτων που υπήρχε.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εμπορική αλληλογραφία με διάφορους έλληνες προμηθευτές καπνών, παραγγελιοδόχους και μεσάζοντες. Αρκετοί από αυτούς εδρεύουν στη Σύρο, γεγονός που δείχνει ότι το νησί διατήρησε μερίδιο στο διαμετακομιστικό εμπόριο της περιοχής ακόμη και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το αρχείο παρέχει ακόμη στοιχεία για την σαμιακή οικονομία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Καραθανάση, Αδελφοί

Κυριαζή, Αδελφοί

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/06
 • Αρχείο
 • 1915-1928

Τέσσερα βιβλία αντιγραφής επιστολών: Ιανουάριος 1915-Ιούλιος 1922
1 Ιούλιος 1919-Απρίλιος 1924
2 Σεπτέμβριος 1922-Μάιος 1924
3 «Βιβλίον αντιγραφής επιστολών Γεωργίου Αποσ. Παπαγιάννη αρχόμενον από 10ης Μαΐου 1924-26 Μαρτίου 1928 εις το τέλος λογαριαρ/μός Ηφαιστίωνος Κυριαζή»

Κυριαζή, Αδελφοί

Συλλογή Ηρώς Παπαμόσχου

 • Αρχείο

Ένα μουσικό βιβλίο, συλλογή κουτιών από τσιγάρα της βιομηχανίας Καραθανάση και μία βινιέτα.

Συλλογή Καραθανάση

 • Αρχείο
 • 1900-1948
 1. Υλικό της καπνοβιομηχανίας Καραθανάση: Βιβλία ταμείου, Στατιστικοί πίνακες εξαγωγής καπνού, εργατών, πρόχειρα βιβλία ταμείου.
 2. Λοιπό υλικό: Περιοδικά ''Μόρφωση'', 15ήμερη έκδοση της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε, "Αγροτική Επιθεώρηση", μαθήματα πολιτικής οικονομίας Σχολής ''Δημήτρης Γληνός'', έγγραφα του Κ.Κ.Ε..