Όλυμπος (Πιερία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Όλυμπος (Πιερία)

Αντίστοιχοι όροι

Όλυμπος (Πιερία)

Σχετικοί όροι

Όλυμπος (Πιερία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Όλυμπος (Πιερία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

  • GR ADM007.01
  • Αρχείο
  • 1920-1950

Το αρχείο αποτελείται από: εκθέσεις του Ι. Φυλακτού, ιδιόχειρο έγγραφο, χειρόγραφα έγγραφα, μπλοκ με άδειες πιστοποίησης και άδειες υλοτομίας.

Δασαρχείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

  • GR ADM007.03
  • Αρχείο
  • 1937-1983

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι Δασαρχείου Ε.Δ.Ο. με δίκες του δασαρχείου και καταπατητών, περιέχονται αναβλητικές, παραγεγραμμένες και τελεσίδικες αποφάσεις. Επίσης, πιστοποιήσεις, άδειες υλοτομίας από τοπικά δασαρχεία που υπάγονται στο Δασαρχείο Ε.Δ.Ο., δασική μελέτη, χάρτης, βιβλίο μαθημάτων δασοκομικής, εισερχόμενη αλληλογραφία.

Δασαρχείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου