Νικοτσάρας (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νικοτσάρας (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Νικοτσάρας (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Νικοτσάρας (Δράμα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Νικοτσάρας (Δράμα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νικοτσάρα Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU051.01
  • Αρχείο
  • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Νικοτσάρα (Δράμα)