Χώρα (Σάμος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Χώρα (Σάμος)

Equivalent terms

Χώρα (Σάμος)

Σχετικοί όροι

Χώρα (Σάμος)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Χώρα (Σάμος)

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χώρας (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1886-1946

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, βιβλία Πρακτικών Σχολικής Επιτροπής, βιβλία Επιθεωρήσεων, Πρακτικά παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, περιοδικά, παιδαγωγικά και εφημερίδες "Σάμος", "Φως", "Νέα Γράμματα".

Δημοτικό Σχολείο Χώρας (Σάμος)