Αρχείο - Εφημερίδα «Courrier d’ Athènes» (Κ423)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Εφημερίδα «Courrier d’ Athènes» (Κ423)

Ημερομηνία(ες)

  • 29 Απριλίου 1845 - 28 Δεκεμβρίου 1850 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 τόμος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Γαλλόφωνη εφημερίδα που ιδρύθηκε από τον Κυριάκο Δομνάνδο (1789 - 1852) το 1845.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Ο ΑΒΕ 2251 δόθηκε εκ των υστέρων

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ένας (1) τόμος με συρραμμένα φύλλα της εφημερίδας Courrier d’ Athènes. Πρόκειται για τα φύλλα 1 έως 206.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Γαλλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Ο τόμος είναι χωρίς εξώφυλλο και κάποια από τα φύλλα είναι λυτά.

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες