Αθήνα (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αθήνα (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Αθήνα (Αττική)

Σχετικοί όροι

Αθήνα (Αττική)

33 Αρχειακή περιγραφή results for Αθήνα (Αττική)

33 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Athen, von den Ruinen des Tempels des Jupiter [Αθήνα, ερείπια του ναού του Δία] [Athens, ruins of the Temple of Jupiter]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000049
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Άποψη του Ναού του Ολυμπίου Διός (Στύλοι Ολυμπίου Διός). Στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη των Αθηνών.
Σχεδιαστής: Stanfield, C.
Χαράκτης: Grunewald, E.
Εκδότης: N. A. Bibl. Inst.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Philadelphia

Athens [Αθήνα]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000062
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Απεικόνιση της Αθήνας στα τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα.
Σχεδιαστής: Scott, W. B.
Χαράκτης: Scott, W. B.

Athènes [Αθήνα] [Athens]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000068
 • Αρχείο
 • 17ος αι.

Λιθογραφική αναπαραγωγή χάρτη της Αθήνας των μέσων του 17ου αιώνα.

Codrus [Κόδρος]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000315
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Χαρακτικό που αναπαριστά το θάνατο του Κόδρου, του τελευταίου βασιλιά της αρχαίας Αθήνας.

H μακρόθεν θεωρία του ναού του Θησέως [A distant view of the temple of Theseus]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000390
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Απεικονίζεται ο ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης που (λόγω παλαιότερης εσφαλμένης απόδοσης στον ήρωα Θησέα) έμεινε γνωστός ως Θησείο. Μπροστά στο ναό διακρίνεται πομπή αρχαίων Αθηναίων που προσφέρει αναθήματα στους τιμώμενους θεούς στο πλαίσιο ιεροπραξίας.

Σχεδιαστής: Bourgeois
Χαράκτης: [Jung, Jos;]

Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000171
 • Αρχείο
 • Σεπτέμβριος 1785

Χάρτης της Αθήνας και των περιχώρων της έως τον Πειραιά, για το βιβλίο "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος".
Σχεδιαστής: Aubert, L.
Χαράκτης: Tardieu, P. F.
Χαρτογράφος: Barbie du Bocage, J. D.

Suite de l' Histoire d' Athènes depuis l' an 3573 jusqu'à l'an 3581 [Συνέχεια της ιστορίας της Αθήνας από το έτος 3573 ως το έτος 3581] [Continuance of Athens' history from the year 3573 up to the year 3581]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000190
 • Αρχείο
 • 18ος αι.

Ιστορικός χάρτης. Συνοδεύει κείμενο στα γαλλικά, το οποίο αφηγείται τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου. Στο χάρτη απεικονίζεται η νοτιοανατολική Μεσόγειος, με λεπτομερή απόδοση του χώρου της αρχαίας Ελλάδας (έως την Ήπειρο και τη Θεσσαλία) και των βασιλείων με τα οποία συνόρευε η Ελλάδα. Η όλη σύνθεση περιβάλλεται από περίτεχνα διακοσμημένο πλαίσιο.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Paris
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Παρίσι]

The Acropolis. Athens [Η Ακρόπολη. Αθήνα]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000389
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Άποψη της Αθήνας και του βράχου της Ακροπόλεως. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται ίλη ιππικού του οθωμανικού στρατού να εφορμά με κατεύθυνση την Ακρόπολη.

Σχεδιαστής: Turner, J.M.W., R.A.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: London & Edinburgh
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Λονδίνο - Εδιμβούργο]

The Temple of Theseus [Το Θησείο]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000388
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Λιθογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο Ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης που (λόγω παλαιότερης εσφαλμένης απόδοσης στον ήρωα Θησέα) έμεινε γνωστός ως Θησείο. Ο ναός προβάλλει σε πρώτο πλάνο, ενώ στο βάθος διακρίνονται σπίτια και μιναρέδες.

Σχεδιαστής: Page, W.
Εκδότης: A. Fullarton & Co
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: London & Edinburgh
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Λονδίνο-Εδιμβούργο]

Αι Αθήναι κατά το 1670 [Athens in 1670]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000120
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Τοπογραφικός - ιστορικός χάρτης της περιοχής της Αθήνας το 1670.
Χαράκτης: Γρούνδμαν, Κ.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Αθήναι
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Athens

Ακρόπολις των Αθηνών = Acropolis of Athens = Acropolis d'Athènes = Akropolis von Athen

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000337
 • Αρχείο
 • 1958

Πανοραμική άποψη της Ακρόπολης των Αθηνών από τη νοτιοδυτική πλευρά.
Σχεδιαστής: Γκουβούσης, Ν.
Εκδότης: Αφοι Γκουβούση
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Αθήνα
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Athens

Αρχείο εφημερίδας Αθήνας "Παντριατατική"

 • GR GRGSA-MES PRS066.01
 • Αρχείο
 • 1933-1951

Όργανο των συμφερόντων του προσωπικού Τ.Τ.Τ. (Τηλεφωνείων, Τηλεγραφείων, Ταχυδρομείων) της Ελλάδος.

Εφημερίδα Αθήνας "Παντριατατική"

Αρχείο εφημερίδας Αθήνας "Ταΰγετος"

 • GR GRGSA-MES PRS069.01
 • Αρχείο
 • 1958, 1959

Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο του Συλλόγου των εν Αθήναις Μηλιανιτών Μεσσηνίας [κατοίκων της Μηλέας Μάνης].

Εφημερίδα Αθήνας "Ταΰγετος"

Αρχείο ιατρού Χρίστου Δελβιζώνη

 • GR GRGSA-MES PRI078.01
 • Αρχείο
 • 1893- 1988
 1. Διπλώματα, βιβλιάρια και λοιπά, χρ. 1926- 1979
  • Δίπλωμα Διπλογραφίας και Λογιστικής (1926)
  • Πτυχίο φοιτήσεως στο σχολείο παθητικής αεραμύνης του Υπουργείου Στρατιωτικών (1939)
  • Καθομολόγηση του πτυχιούχου της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1938)
  • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1939)
  • Εκλογικά βιβλιάρια (1932, 1945)
  • Δελτίο ταυτότητας συντάκτη της εφημερίδας «Ανεξάρτητος» (1933)
  • Δελτίο ταυτότητας στρατιώτου (1939)
  • Δελτίο ταυτότητας ανθυπιάτρου (1940)
  • Δελτία ταυτότητας ιατρού Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (1966, 1974)
  • Δελτίο ταυτότητας σχολιάτρου (1940)
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (1979)
  • Πιστοποιητικό άσκησης της ειδικότητας του παθολόγου από το 1938
  • Φύλλο πορείας ανθυπιάτρου (1956)
  • Έγγραφο της Υπηρεσίας Ελέγχου Συγκοινωνιών (1949) με το οποίο του επιτρέπεται η μετάβαση λόγω εορτών στην Καλαμάτα
  • Επαγγελματική κάρτα
  • Φωτογραφία (πιθανόν με συμφοιτητές και καθηγητή της ιατρικής σχολής)

 2. Έγγραφα του Χρ. Δελβιζώνη ως Υγειονομικού Αξιωματικού 29ης Μοίρας Φορτηγών Αυτοκινήτων, χρ.1940-1941
  • Γενική διαταγή Α΄ Σώματος Στρατού Υγειονομικών Υπηρεσιών, Μάρτιος 1940, με οδηγίες για αντιμετώπιση κρουσμάτων τυφοπαρατυφικών λοιμώξεων.
  • Διαταγές του Β.Π.Κ. (1940-1941) με οδηγίες: για τη σωστή διαχείριση των τραυματιών, για τη λειτουργία τμημάτων για εξωτερικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο Φλώρινας, για τα κρυοπαγήματα, για τις ειδικές ανάγκες σε διατροφή των οπλιτών στα αναρρωτήρια, για την προληπτική θεραπεία των 1ου βαθμού κρυοπαγημάτων,για την υπέρβαση χρήσης αναλωσίμων (υγειονομικής και φαρμακευτικής φύσεως), για οδηγίες και φαρμακευτικά σχήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποφθειρίαση των ανδρών, για τη μετατροπή του χιονιού σε πόσιμο νερό, για τη σύσταση αντιλυσσικού σταθμού στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κορυτσάς, για την αντιμετώπιση εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδας και γαστρεντερικών λοιμώξεων κ.α.
  • Έγγραφα του Υγειονομικού Αξιωματικού Χρίστου Δελβιζώνη προς την 939 Μονάδα Δ/νσης Υγειονομικού και προς το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας (υπηρεσιακά θέματα, θέματα σχετικά με ελονοσούντες στρατιώτες).
  • Βιβλίο υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού της Σ3 Μοίρας Βαρέων Αυτοκινήτων (Σ3Μ.Β.Α.) και αποδείξεις για χορήγηση υλικού προς τη Σ3 Μ.Β.Α.
  • Τετράδιο υγειονομικής υπηρεσίας Σ3 Μ.Β.Α.
  • Φυλλάδιο του Υπουργείου Στρατιωτικών με Πίνακες Εμπολέμου Συνθέσεως Συλλογών Υγειονομικού Υλικού των Μονάδων, όπου περιγράφεται αναλυτικά το τι πρέπει να φέρουν μαζί τους οι στρατιωτικοί γιατροί, νοσοκόμοι κ.ά., χρ.1936
  • Συνταγολόγιο ανδρών της Σ3Μ.Β.Α. από Νοέμβριο 1940
  • Συνταγολόγιο ανδρών της 29ης Μ.Φ.Α. μηνός Μαρτίου 1941
  • Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των υλικών στης Σ3Μ.Β.Α. στον έφεδρο ανθυπίατρο Χρίστο Δελβιζώνη (12-2-1941)
  • Υπηρεσιακή Βεβαίωση για το διάστημα 18-1-1941 έως 10-2-1941 που υπηρέτησε στο Παθολογικό Τμήμα του Σι Νοσοκομείου Διακομιδής στη Φλώρινα (μετατέθηκε στη Σ3 Μοίρα Φορτηγών Αυτοκινήτων)
  • Υπηρεσιακή Βεβαίωση για το διάστημα από 10-2-1941 έως το τέλος του ελληνοϊταλικού πολέμου 27-4-1941 στην 29η Μοίρα Φ. Αυτοκινήτων (Σ3 Μοίρα)
  • Ιδιόχειρα παραπεμπτικά σημειώματα προς Στρατιωτικά Νοσοκομεία Φλωρίνης και Αμυνταίου στρατιωτών προς εξέταση

 3. Έγγραφα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας Χρ. Δελβιζώνη ως Σχολιάτρου και Υγειονομικού Επιθεωρητή Α΄ Περιφερείας Αθηνών, χρ.1920- 1988
  3.1 έγγραφα υπηρεσιακής κατάστασης του Χρ. Δελβιζώνη ως Σχολιάτρου και Υγειονομικού Επιθεωρητή Α΄ Περιφερείας Αθηνών, χρ.1940- 1973
  3.2 Υπηρεσιακές Εκθέσεις, χρ.1958-1969
  3.3 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προς τους Υγ. Επιθεωρητές και λοιπά έγγραφα, χρ.1920- 1968
  • Εγκύκλιοι του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προς τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές σχολείων Αθηνών σχετικά με τη σημασία του έργου τους και άλλα υπηρεσιακά θέματα
  • Έγγραφα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με εξέταση δείγματος ελαιολάδου και σταφίδας, χρ. 1941.
  • Πίνακες με μέση τιμή βάρους και αναστήματος μαθητών 1920, 1949 και 1960-1962
  3.4 Συνταξιοδοτικά έγγραφα, χρ. 1933-1988

 4. Αρχειακό υλικό οικογένειας Χρ. Δελβιζώνη, χρ.1893- 1926
  Προικοσύμφωνο των γονέων του Χρ. Δελβιζώνη έτους 1893 και βεβαίωση καταχώρησής του στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας. Αγωγές κατά Παναγιώτη Δελβιζώνη. Αποδεικτικό Β΄ ελληνικού σχολείου του Βασιλείου Δελβιζώνη κ.α.

 5. Αρχειακό υλικό σχετικό με Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1935-1948
  Δελτίο ταυτότητας του πληρεξουσίου Καλαμών, στη Βουλή των Ελλήνων, Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1935
  Δελτίο ταυτότητας του συνταξιούχο Ηλία Μαυρομιχάλη από το ταμείο ασφαλίσεως βουλευτών, χρ.1938
  Επιστολή από το πολιτικό γραφείο του Πέτρου Κ. Μαυρομιχάλη, χρ.1947
  Δύο χειρόγραφα σημειώματα του Ηλία (Μαυρομιχάλη) προς το Χρίστο (Δελβιζώνη), 1943 & 1947
  Ιδιόγραφη υποθήκη του Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1944 και το από 30-1-1948 πρακτικό δημοσίευσης της

Δελβιζώνης, Χρίστος

Αστεροσκοπείον - Observatoire [Observatory]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000095
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Έγχρωμη απεικόνιση του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σχεδιαστής: Χρηστίδης, Σωτήριος

Συλλογή Μάνου Ελευθερίου

 • GR COL005.43
 • Αρχείο
 • 1888-1955

ΝΤΟΣΙΕ α

Περιέχει 66 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών από όλη την Ελλάδα όπως :Βόλος, Πειραιάς, Κηφισιά, Χαλκίδα, Σάμος, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, όπως:
«Ατμοκίνητον Βυρσοδεψείον Ζ. Nicoylis & Cia-Βόλος»
«Μέγα εργοστάσιον ποτοποιϊας Πέτρου Χ. Θωμόπουλου»
«Κατάστημα Οικοδομήσιμων Υλών Κεραμεία αγορά Ν.Α Μήτσα-Μητσοπούλου»
«Μέγα εργοστάσιον οινοπνευματοποιϊας εν Πάτραις Νικολάου Δ. Σπαρτινού»
Ἑργοστάσιον Ποτοποιϊας & Οινοποιϊας Αδελφοί Γ. Φουσάρα Α.Ε» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ β

Περιέχει 39 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών της Αθήνας όπως:
«Confiserie Patisserie Doree – Christos Plessas
«Βασιλικόν Γαλακτοπωλείον Δήμου Σπέντζου»
«Αρτοποιείον Γεωργ. Σ. Θέμελη»
«Ατμοκίνητον Βαφείον Μαργ. Ν. Μεταξά»
«Χρυσοχοείον Δημ. Δελάκη» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ γ
Περιέχει 80 επιστολές με λογότυπα διαφόρων εταιριών ελληνικών και ξένων όπως:
«Cacomanolis. Psorulla & Papas Cairo – Alexadria- Athens – Pireaus»
«Ελληνική Βιομηχανία Ζυμαρικών Πατρών Κωνσταντίνου Ι. Γυφτοπούλου»
«EMM.A.ROUSSOS – CAIRO Biscuit and Confectionary Manufacturer» κ.α

Ελευθερίου, Μάνος

Φωτογραφικό αρχείο Robert Maynard

 • GR PHO001.01
 • Αρχείο
 • 1944

2 φωτογραφίες από τη Νάξο (1944)
4 φωτογραφίες από την Αθήνα (1944)
7 φωτογραφίες από την Ερμούπολη (λιμάνι) την ημέρα της απελευθέρωσης (18/10/1944)

Maynard, Robert