Αϊβαλί (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

  • UF Κυδωνιές (Τουρκία)
  • UF Ayvalik (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αϊβαλί (Τουρκία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Ιωάννη Ζερβού (Κ45)

  • GRGSA-CA- COL147.01
  • Συλλογή
  • 1844-1928

Συλλογή του Ιωάννη Ζερβού που αποτελείται από:

  1. Διαβατήριο στο όνομα του Δημητρίου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υποπρόξενο της Ελλάδας στις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας (1844).
  2. Διαβατήριο στο όνομα του Δημήτριου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υποπρόξενο της Ελλάδας στις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας (1845)
  3. Έγγραφα σχετικά με τη δράση του Ιωάννη Δ. Ζερβού, πολιτικού διοικητή Κυδωνιών, Μοσχονησίων και των πέριξ κατά την Ελληνική Διοίκηση και έντυπο Σ. Κουκουτσάκη, Πανελλήνιο Ημερολόγιο 1928
  4. Δώδεκα (12) γραμματόσημα της Ελληνικής Κατοχής Κυδωνιών.

Ζερβός, Ιωάννης