Αρχείο ADM014.02 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM014.02

Τίτλος

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Ημερομηνία(ες)

  • 1990-1999 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κιβώτιο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2001-06-21
ΑΒΕ: 96

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιλαμβάνει : καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, Δελτία στατιστικής, Βιβλία παρουσίας υπαλλήλων, μπλοκ αποδείξεων προεξοφλήματος ΕΠΚ, καταστάσεις προεξοφλημάτων ΕΠΚ, Ταμειακή Κατάσταση Γραφείου, Μπλοκ αποδείξεων πληρωμών στεγαστικών δανείων, αλληλογραφία, στεγαστικών δανείων, καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, μηχανογραφημένες καταστάσεις αντικατασταθέντων βιβλιαρίων, βιβλία πρωτοκόλλου Γραφείου, Πίνακας αρχαιότητας υπαλλήλων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 14, Αρ. Κουτιών: 3, Αρ. Φακέλων: 11

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες