Αρχείο ADM014.05 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM014.05

Τίτλος

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Ημερομηνία(ες)

  • 1996-2005 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2009-03-18
ΑΒΕ: 181

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει: ένα βιβλίο πρωτοκόλλου, τρία βιβλία παρουσίας προσωπικού, αιτήσεις χορήγησης αδειών προσωπικού και υλικού, Δελτία στατιστικής και ταμειακής κατάστασης, Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων - αποσβέσεων - καταθέσεων, Ημερολόγιο ταμείου, Ειδικές προθεσμιακές καταστάσεις εισπράξεων, πληρωμών και προεξοφλημάτων, Αποδείξεις πληρωμής τόκων, δαπανών γραφείου, χρηματικού εφοδιασμού, μηνιαίο δελτίο κίνησης κουμπαράδων και ανακοινώσεις αντικατάστασης βιβλιαρίων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 18, Αρ. Κουτιών: 2, Αρ. Φακέλων: 17

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης