Αρχείο ADM157.01 - Αρχείο Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών / Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM157.01

Τίτλος

Αρχείο Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών / Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1967 –1973 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

243 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών (1971-1985)
Ημερομηνία εισαγωγής: 1974-09-02
ΑΒΕ: 651

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για το αρχείο που συγκροτήθηκε την περίοδο που οι αρμοδιότητες για τον πολιτισμό ασκούνταν από Υφυπουργό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και μετά από Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών. Το αρχείο περιέχει φακέλους υποθέσεων για διάφορα θέματα, αλληλογραφία απόρρητη και εμπιστευτική, σχέδια εγγράφων και έντυπα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης