Αρχείο A.E. 42/98 - Παπαστόφας, Σωτήριος (Έτος Αποδήμου Ελληνισμού)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 42/98

Τίτλος

Παπαστόφας, Σωτήριος (Έτος Αποδήμου Ελληνισμού)

Ημερομηνία(ες)

  • 1950-1952 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Βιογραφικό σημείωμα
Ο Σωτήριος Παπαστόφας ήταν συντονιστής της Υπηρεσίας Έτους Αποδήμου Ελληνισμού, την εκπροσωπούσε στην υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών, και στην οργάνωση εκδηλώσεων και τοπικών εορτών.
Διοικητική ιστορία
Η ανάγκη προσέλκυσης των αποδήμων, ώστε να εισρεύσει τουριστικό συνάλλαγμα στη χώρα και να ενισχυθούν οι δεσμοί τους με την Ελλάδα, ώθησε την ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση των Αμερικανών, να κηρυχθεί το 1951 ως Έτος Αποδήμου Ελληνισμού. Για την οργάνωση της όλης προσπάθειας συγκροτήθηκε, τον Ιανουάριο του 1951, η Υπηρεσία Έτους Αποδήμου Ελληνισμού, που τέθηκε υπό την αιγίδα των βασιλέων. Κατά την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου οργανώθηκαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στους Δελφούς και την Επίδαυρο και πραγματοποιήθηκαν εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τον Φεβρουάριο του 1952, η Εκτελεστική Επιτροπή της υπηρεσίας κατέθεσε απολογιστική έκθεση.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο βρέθηκε στα σκουπίδια στην περιοχή του Σχιστού και αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. τον Οκτώβριο του 1998.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπηρεσίας και του Παπαστόφα, πρακτικά των επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών και αλληλογραφία. Από το υλικό αντλούμε πληροφορίες για τα οργανωτικά της υπηρεσίας, την προσπάθεια οργάνωσης τουριστικής υποδομής στη χώρα, τις σχέσεις των αποδήμων με την Ελλάδα και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση. Για λόγους συντήρησης τα έγγραφα αφαιρέθηκαν από τα ντοσιέ με μεταλλικά ελάσματα, στα οποία ήταν τοποθετημένα.
Υποφάκελος 1 «Έκθεσις του Ε.Α.Ε.» (1950-1952)
-Ανατύπωση του τμήματος «Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα» της απολογιστικής έκθεσης της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και προκαταρκτική έκθεσή της προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού: A short account of the Greek Home-Coming year.
-Απολογιστική έκθεση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (15/2/1952). Δακτυλογραφημένο αντίγραφο.(Σε παράρτημα διάφορες εγκύκλιοι, φόρμες επιστολών και άλλα έγγραφα: διάγγελμα βασιλιά (9/10/1950), εγκύκλιοι του πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου προς την Επιτροπή και τις κρατικές υπηρεσίες, ημερήσια διαταγή Παπάγου προς τις ένοπλες δυνάμεις, εγκύκλιος της Εθνικής Τράπεζας, κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Μιχαήλ προς την ομογένεια, φόρμες επιστολών της επιτροπής προς δημόσιες υπηρεσίες, ομογενειακούς φορείς και διπλωματικές αρχές, προγράμματα υποδοχής και δεξιώσεων ομογενών, κρίσεις εφημερίδων και ομογενών για τις εκδηλώσεις, πρόταση του Ανδρέα Λόντου - εντεταλμένου συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής - προς τον γενικό γραμματέα του Ε.Ο.Τ. «περί μονιμοποιήσεως έργων δια το φεστιβάλ Δελφών»).
-Διάφορα: «Συμπεράσματα» Α. Λόντου από το ταξίδι του στην Αμερική, διαφημιστικό φυλλάδιο: Κριτική μιας προσπαθείας (και σε αγγλική μετάφραση) και «ειδική ταυτότητα επισκέπτου».
Υποφάκελος 2 «Πρακτικά επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών» (Φεβρουάριος - 1951)

  • Πρακτικά επιτροπής Ξενίας.
  • Πρακτικά επιτροπής Εκδρομών.
    -Ευχαριστήριες επιστολές Ανδρέα Λόντου προς τα μέλη των δύο επιτροπών, που ήταν κυρίως γυναίκες.
    Υποφάκελος 3 «Χειρόγραφα συμβολής εις την έκθεσιν του Ε.Α.Ε.”
    Χειρόγραφο της έκθεσης του Παπαστόφα προς την Εκτελεστική Επιτροπή, για τη σύνταξη της απολογιστικής έκθεσης.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Υλικό για τον απόδημο ελληνισμό στην Αμερική υπάρχει στο αρχείο των Κωνσταντίνου και Τρύφωνα Τριανταφυλλάκου.

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες