Συλλογή COL049.01 - Έγγραφο Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Υπουργείου Ανοικοδομήσεως

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER COL049.01

Τίτλος

Έγγραφο Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Υπουργείου Ανοικοδομήσεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1948 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 έγγραφο 2 σ.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Καββαδάς, Χρήστος
Ημερομηνία δωρεάς: 11/11/1999
ΑΒΕ: 336

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Απόφαση του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως που κρίνει ως μη νομιμόφρονα εκπαιδευτικό Σιδηροκάστρου Σερρών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες