Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

Αντίστοιχοι όροι

Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

32 Αρχειακή περιγραφή results for Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

32 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1986

Πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία προσκλήσεων Δ.Σ., μητρώα ορφανών, παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας,
μισθολογικά μητρώα, βιβλία ταμείου, υλικών, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ιματισμού και υποδήσεως, επίπλων και σκευών, συσσιτούντων, ατομικοί φάκελοι ορφανών, εισερχόμενα εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, στατιστικά δελτία, απολογισμοί.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1914

Επιλογή ελληνικής ιθαγένειας από κάτοικο Πορροΐων Σερρών, αρχιεργάτη Σιδηροδρόμων.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1945 - 1981

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλία Προανακριτικών παραγγελιών πρωτοεισακτέων, Βιβλίο Ανακοπών κατά Ποινικών Αποφάσεων Μονομελούς, Βιβλία Αποφάσεων Γραμματίων, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας. Βιβλίο Ταμείο Συντάξεων Νομικών, Βιβλίο Εκθέσεων του Δικ. Κλητήρος Αθανασίου Παύλου Κανιόπουλου, Τεύχη δικογράφων και εκθέσεων Μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1990

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών επαρχίας Σιντικής (1946-1984), καταστάσεις αγορασθέντων καπνών (1968), μητρώα καπνοπαραγωγών (1990), αποκαλυπτομένων παραβάσεων (1972-1979), καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας (1981).

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 1981

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών της περιοχής επαρχίας Σιντικής, μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία καπνεμπόρων, καταστάσεις πωληθέντων καπνών, φάκελοι αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM117.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1992

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων (φυτοπροστασίας, μελισσοκομίας, ζαχαροπλαστικής, κοπτικής- ραπτικής, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, μηχανολογίας, οικιακής οικονομίας, κεντητικής), φωτογραφίες πολιτικής εκδήλωσης και φωτογραφίες απονομής διπλωμάτων.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) Παραρτήματος Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM062.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 1991

Βιβλίο υλικού, βιβλίο ταμείου, φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Σιδηροκάστρου

Συλλογή Λάσκαρη Πολυζωίδη

 • GR GRGSA-SER COL025.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 1932

Διοριστήριο αντιπροσώπευσης Λαϊκού κόμματος (εκλογές 1926, Σιδηρόκαστρο),1 επιστολή με περιγραφή συμμετοχής του σε διεθνές συνέδριο εσπεραντιστών στη Σόφια (1930), 7 αποδείξεις πληρωμής συνδρομής ως μέλους της Ενωσης των Ελλήνων εσπεραντιστών (1932), αποδείξεις συνδρομής στις εφ. Πρωΐα και Εφημερίδα των Λαχνών, 1 φωτογραφία 8Χ6 εκ.

Πολυζωίδης, Λάσκαρης

Συλλογή Συνδέσμου Εποικιστικών Υπαλλήλων

 • GR GRGSA-SER COL023.01
 • Αρχείο
 • 1930

Πρακτικά γενικών συνελεύσεων εποικιστικών υπαλλήλων τμημάτων Σιδηροκάστρου, Σερρών, Δράμας και Χαλκιδικής με θέμα την τύχη των υπαλλήλων μετά την κατάργηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.

Σύνδεσμος Εποικιστικών Υπαλλήλων

Συλλογή εγγράφων στρατιωτικών αρχών

 • GR GRGSA-SER COL024.02
 • Συλλογή
 • 1919, 1923

2 πιστοποιητικά του 21ου συντάγματος πεζικού (Σιδηρόκαστρο) και της Μεραρχίας Σερρών. Το ένα αφορά μουσουλμάνο στρατιώτη από το Ραχμανλί Κοζάνης (1919).

Μεραρχία Σερρών

Συλλογή τοπικών εφημερίδων

 • GR GRGSA-SER COL021.18
 • Συλλογή
 • 2005 - 2017

Φύλλα τοπικής εφημερίδα Σιδηροκάστρου Σερρών «Ψίθυροι της Σιντικής».

Εφημερίδα "Ψίθυροι της Σιντικής"

Συλλογή τοπικών εφημερίδων

 • GR GRGSA-SER COL021.07
 • Συλλογή
 • 1957, 1959

Φύλλα εφημερίδος «Σιδηροκαστρινόν Βήμα».

Εφημερίδα "Σιδηροκαστρινόν Βήμα"

Συλλογή τοπικών εφημερίδων

 • GR GRGSA-SER COL021.09
 • Συλλογή
 • 1925 - 1983

Φύλλα των τοπικών εφημερίδων Σερρών: Κήρυξ (1925), Πρωινή (1931), Η Πρωία (1929), Ελεύθερη Φωνή (1958), Σερραϊκόν Βήμα (1946-1967), Φιλελεύθερος (1965), Δημοκρατική (1964-67), Σερραϊκή Φωνή (1971-73), Η Πανσερραϊκή (1971-1984),
Η Πρόοδος (1950-1991), Σερραϊκόν Θάρρος (1970-1983) και της εφημερίδας Σιδηροκάστρου: Σιδηροκαστρινόν Βήμα (1958-1969).

Συλλογή φωτογραφιών Βαλκανικών πολέμων

 • GR GRGSA-SER AUV006.03
 • Συλλογή
 • 1913

Επίσκεψη του βασιλιά Κωνσταντίνου στο Δεμίρ Χισάρ (Σιδηρόκαστρο Σερρών). Στις 7 Ιουλίου 1913. Επιθεώρηση στρατοπέδου.

Συλλογή φωτογραφιών Σερρών και Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER AUV006.02
 • Συλλογή
 • 1914 - 1915

Δώδεκα φωτογραφίες ασπρόμαυρες τραβηγμένες από Γερμανό(;) φωτογράφο στις Σέρρες και στο Σιδηρόκαστρο το 1915.: 1. «Στρατιώτες Έλληνες στις Σέρρες». Γλώσσα Γερμανική. Διαστάσεις:5,5Χ 8 εκ, (χ.χ..). 2. [Νεκροταφείο Σερρών]. 6Χ9 εκ.,(χ.χ.).3.[Ερείπια Σερρών, πλανόδιοι Μουσουλμάνοι],6Χ8 εκ.,(χ.χ).4. [Ερείπια των Σερρών «Ελληνική αριστοκρατική συνοικία»]. Γλώσσα Γερμανική. 18Χ13 εκ.,1/14-5-1915.5. [Ερείπια Σερρών, περιοχή Ιταλικού Προξενείου], 18Χ13, (x.x.). 6. [Άποψη Σερρών], 14 Χ 12 εκ., (χ.χ.).7. [Άποψη Σερρών, πιθανότατα ο Τουρκικός τομέας], 12X17 εκ,(χ.χ.). 8.[Ερείπια Σερρών. Άποψη του κέντρου της πόλης με το Μπεζεστένι].13Χ18 εκ.(x.x.)9.[ Ερείπια Σερρών, ελληνική συνοικία], 11,5Χ15,5 εκ,1/14-5-1915. 10. [Δύο γέροι πρόσφυγες από τη Σούμλα Βουλγαρίας στο Σιδηρόκαστρο] 6,5Χ8,5 εκ. 11 [Έλληνες και Τούρκοι στην αγορά του Σιδηροκάστρου ] 6,5Χ8,5 εκ. 12. Το καμπαναριό της Μονής Τιμίου Προδρόμου 10Χ14 εκ.

Χάρτες Μοναστηρίου

 • MPP008
 • Συλλογή
 • 1910, 1928

Χάρτης περιοχής Μοναστηρίου (Φλώρινα, Κρούσοβο, Ντεμίρ Ισαρ (Σιδηρόκαστρο) κ.ά.) και βιλαετίου Μοναστηρίου λεπτομερής, έτους 1910.

Κοντογόνης, Γ.,