Αρχείο Α.Ε. 6/02 - Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 6/02

Τίτλος

Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

Χρονολογία(ες)

  • 1967-1996 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

6 κούτες

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Σπύρου Δοξιάδη το 1982 με σκοπό την διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την παιδική ηλικία και την ιστορία της νεότητας (ιατρική ηθική, μελέτη στάσεων και αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας για το παιδί από της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους). Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα: εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συνδιασκέψεις κλπ. Εξέδωσε επίσης πολλές μελέτες που είχαν εκπονήσει οι επιστήμονες - συνεργάτες του. Μία σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία της Ειδικής Διαγνωστικής Μονάδας σε μια ανεξάρτητη πτέρυγα 450 τ.μ. του Παιδιατρικού Κέντρου στον Παράδεισο Αμαρουσίου με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Μετά το θάνατο του Σπύρου Δοξιάδη (1991) μετονομάσθηκε σε Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης». Από το 1992 το Ίδρυμα άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που σταδιακά επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα το 1996 να υπολειτουργεί. Τη χρονιά αυτή η κύρια δραστηριότητά του σχετίστηκε με τη διαχείριση του ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος «Horizon».

Όνομα του παραγωγού

(1917-1981)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο παιδίατρος Σπύρος Δοξιάδης (Αθήνα 1917 – 1991) υπήρξε μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου του. Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής σε πολλά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα. Ανάμεσα σε πολλά άλλα οργάνωσε και υπήρξε ο πρώτος διευθυντής των παρακάτω φορέων: του Τμήματος Νεογέννητων του Μαιευτηρίου «Αλεξάνδρα», του «Κέντρου Βρεφών Μητέρα», της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» (1962-1977), του «Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» του οποίου διετέλεσε πρόεδρος έως το 1982, του Ιδρύματος Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης», της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
Διετέλεσε υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην τετραετία 1977-1981 χρημάτισε βουλευτής Επικρατείας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών φορέων και τιμήθηκε ελληνικά και ξένα παράσημα.
[Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία περιέχονται στο αρχείο].

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του γιου του Αρίστου Δοξιάδη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Πρόκειται για το αρχείο του Ιδρύματος Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» την περίοδο 1983-1996 και αφορά την οργάνωση και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια της λειτουργίας του.
Σχετικά με την οργάνωση του ιδρύματος το υλικό περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη των ερευνητών-συνεργατών του (συμβάσεις, βιογραφικά σημειώματα, ένταξη σε ερευνητικά προγράμματα, αναφορές σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων), υπηρεσιακή αλληλογραφία, slides, αποδείξεις και διάφορα οικονομικά έγγραφα από τη συμμετοχή του Ιδρύματος στο ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραμμα «Horizons», πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (1987-1996), όλα τα τεύχη της διμηνιαίας ενημερωτικής έκδοσης Παιδί κ.ά..
Περιέχονται επίσης αντίγραφα μελετών των ερευνητών-συνεργατών του Ιδρύματος, έντυπα και ποικίλο υλικό που αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα, τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνή συνέδρια, τις σχέσεις του με πανεπιστήμια και παρόμοιους ερευνητικούς φορείς και φίλους του Ιδρύματος στο εξωτερικό κλπ. Τέλος, περιέχονται βιογραφικά σημειώματα του Σπύρου Δοξιάδη και τα πρακτικά της κρίσης για την εκλογή του ως καθηγητή Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1967-1968).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση. Η ταξινόμηση αυτή είναι θεματική και ονομαστική ανά συνεργάτη.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, αγγλικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙ.Π.Α.Π. (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Ιούνιος 2002

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι