Σπάρτη (Λακωνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σπάρτη (Λακωνία)

Αντίστοιχοι όροι

Σπάρτη (Λακωνία)

Σχετικοί όροι

Σπάρτη (Λακωνία)

16 Αρχειακή περιγραφή results for Σπάρτη (Λακωνία)

16 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Ελληνικού Σχολείου Σπάρτης

 • EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1866 - 1939

Το αρχείο περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, έλεγχοι αποτελεσμάτων γενικών εξετάσεων, γενικοί έλεγχοι αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων, ειδικοί έλεγχοι, έλεγχος εισιτηρίων εξετάσεων, πιστοποιητικών σπουδών, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.α.) και έναν φάκελο με καταστάσεις βαθμολογίας, οικονομικά έγγραφα, πρακτικά παράδοσης παραλαβής κ.α.

1ο Ελληνικό Σχολείο Σπάρτης

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Σπάρτης

 • EDU104.01
 • Αρχείο
 • 1937-1941

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, ελέγχους αποτελεσμάτων και ενιαύσιων εξετάσεων, ειδικούς ελέγχους, βαθμολόγια, πιστοποιητικών σπουδών, πράξεων συλλόγου, πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ταμείου, γονέων, υλικού, παρακολουθήσεως εκπαιδευτικών τελών) και 14 φακέλους εγγράφων (τίτλοι εισαχθέντων μαθητών, ενδεικτικά, οικονομικά στοιχεία περιφερειακών σχολικών αγώνων, αλληλογραφία).

Γυμνάσιο Αρρένων Σπάρτης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σπάρτης

 • EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1907 - 1946

Το αρχείο αποτελείται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία: 5 μαθητολόγια (αρρένων, θηλέων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (αρρένων, θηλέων και μικτού).

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννου Σπάρτης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Σπάρτης

 • EDU079.01
 • Αρχείο
 • 1906 -1938

Το αρχείο αποτελείται από δεκατρία (13) χειρόγραφα βιβλία: 7 μαθητολόγια και 6 γενικοί έλεγχοι.

Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Σπάρτης

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Θηλέων Σπάρτης

 • EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1925 -1941

Το αρχείο αποτελείται από δεκατρία (13) χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών σχολικής επιτροπής) και έναν φάκελο εγγράφων που περιέχει καταστάσεις βαθμολογίας μαθητών, αιτήσεις, σχέδια κ.α.

Ελληνικό Σχολείο Θηλέων Σπάρτης

Αρχείο Νικολάου Πιεράκου

 • Αρ.Εισ. 109
 • Αρχείο
 • 1790-1880

Επιστολές του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στην Κορώνη Taitbout προς τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη (1790-1792).
Έγγραφα διορισμού του Πιέρου Μαυρομιχάλη ως συμβούλου στο δικαστήριο Σπάρτης και απονομής σύνταξης στην Πιέρενα Μαυρομιχάλη (1830-1834).
Υπηρεσιακά έγγραφα του Νικολάου Πιεράκου (1823-1880): προβιβασμοί του στους βαθμούς αντιστράτηγου, στρατηγού, χιλίαρχου και διοικητή φάλαγγας. Πιστοποιητικά συμμετοχής του στον Αγώνα. Αναφορές του έκτακτου επιτρόπου Σπάρτης προς τους καπεταναίους της δυτικής Σπάρτης και προς τον Κυβερνήτη σχετικά με τη διαμάχη των καπεταναίων, με την τροφοδοσία των στρατοπέδων και με άλλα προβλήματα του Αγώνα (1830). Έγγραφα αναφερόμενα στην παραχώρηση γαιών στην οικογένεια του Πιέρου Μαυρομιχάλη στο Πεταλίδι (1831, 1844). Επιστολές του Λ. Παλάσκα προς τον Νικόλαο Πιεράκο σχετικά με το στασιαστικό κίνημα στη Λακωνία (1852). Απονομή παρασήμων στον Νικόλαο Πιεράκο για την καταστολή του κινήματος (1853). Αρχιτεκτονικό σχέδιο του πύργου των Κωνσταντίνου Ν. Πιεράκου στο Πεταλίδι. Έγγραφα αναφερόμενα στον Γεώργιο Μαυρομιχάλη (1828-1845).
Επιστολές των Στάικου Σταϊκόπουλου και Ιωάννη Νοταρά προς τον Νικήτα Σταματελόπουλο (1824, 1826).
Διαβατήριο του Άγγελου Ποταμιάνου από τις βενετικές αρχές (1819). Χάρτης τουρκοσερβικού πολέμου.

Πιεράκος, Νικόλαος

Αρχείο Νομαρχίας Λακωνίας (τμήμα)

 • Αρχείο
 • 1836- 1903

Περιέχει εκλογικούς καταλόγους, μητρώα αρρένων, στρατολογικούς - κληρωτικούς καταλόγους, ονομαστικούς καταλόγους και ευρετήρια οφειλετών, αλληλογραφία του Δήμου Σπάρτης, δικόγραφα και πρωτόκολλα εισερχομένων-εξερχομένων.

Νομαρχία Λακωνίας

Αρχείο Φυλακών Τρίπολης

 • GRGSA-ARK JUS4.1
 • Αρχείο
 • 1931 - 1999

Βιβλία καταδίκων, υποδίκων, μεριδιούχων κρατουμένων, υπηρεσίας προσωπικού, υλικού, ηθικού ελέγχου των κρατούμενων, ατομικοί φάκελοι αποφυλακισθέντων, των δια χρέη κρατούμενων, καταστάσεις προμηθειών τροφίμων (περιλαμβάνει αρχεία των φυλακών Τρίπολης, Σπάρτης και Γυθείου).

Φυλακές Τρίπολης

Αρχείο χαρτών Γεωργίου Τζαννετάκη, Νομίατρου

 • GR GRGSA-MES MPP001.01
 • Αρχείο
 • 1500-1900

Χάρτες του 16ου-19ου αιώνα (αντίγραφα),που απεικονίζουν κυρίως το Μοριά (Πελοπόννησο), αλλά και την Ελλάδα και τα νησιά Κρήτη, Τσιρίγο (Κύθηρα), Ιόνια Νησιά. Επίσης, γκραβούρες που απεικονίζουν λιμάνια και οχυρές θέσεις της Μεσσηνίας, της Μάνης και της Σπάρτης-Μυστρά κατά την οθωμανική και βενετική περίοδο.

Τζαννετάκης, Γεώργιος

Συλλογή Μουστάκα (Κ351)

 • GRGSA-CA- COL196.01
 • Συλλογή
 • 1793-1973

Τοπογραφικά σχέδια διαφόρων περιοχών (Αττική, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι, Σπάρτη), συλλογή συμβολαίων (μεταξύ των οποίων και του κόμιτος Abudio Botzari ή Μποτσάρι), υλικό σχετικό με εκκλησιαστικά κτήματα, την Αεροπορική Άμυνα, Υπουργείο Οικονομικών και Μικτή Οθωμανική Επιτροπή. Επίσης, στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη.

Συλλογή εγγράφων οικογένειας Καρελλά (Κ138γ)

 • GRGSA-CA- COL027.184
 • Συλλογή
 • 1851-1923

Σαράντα (40) συμβόλαια και δεκατρία (13) σημειώματα αναφερόμενα στις περιοχές Θεραπιών Λακωνίας, Γυθείου, Ξηροκάμπου, Σπάρτης και Πειραιά που αφορούν στην οικογένεια Καρελλά.

Καρελλά, οικογένεια