Βλάσι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βλάσι (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Βλάσι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Βλάσι (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Βλάσι (Καρδίτσα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βλασίου

  • GRGSA-KAR EDU030.02
  • Αρχείο
  • 1969 - 1987

Γενικός έλεγχος. Μαθητολόγιο. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο εσόδων - εξόδων σχολικού ταμείου.

Δημοτικό Σχολείο Βλασίου (Καρδίτσα)