Συλλογή COL151.01 - Συλλογή Ευτύχιου Βαγιονάκη (Κ46ε)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL151.01

Τίτλος

Συλλογή Ευτύχιου Βαγιονάκη (Κ46ε)

Ημερομηνία(ες)

  • 1829-1861 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

194 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Βαγιονάκης, Ευτύχιος
Ημερομηνία αγοράς: 23/5/1939
ΑΒΕ: 308

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συλλογή του Ευτύχιου Βαγιονάκη που αποτελείται από:

  1. Τρία (3) δημόσια έγγραφα.
  2. Τρεις (3) λιθόγραφες εισηγήσεις προς τη Βουλή.
  3. Αποσπάσματα αποφάσεων και καταδηλώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  4. Σχέδια προκηρύξεων και ποιήματα αναφερόμενα στις εκλογές των Χίων στη Σύρο (1843).
  5. Ιδιωτικό αρχείο Μάμουκα, που περιλαμβάνει επιστολές και σχέδια επιστολών,
  6. Μικρό τμήμα αρχείου της εν Αθήναις Εταιρείας των Ωραίων Τεχνών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 608

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες