Αργύρι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αργύρι (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αργύρι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αργύρι (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αργύρι (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου

  • GRGSA-KAR EDU266.01
  • Αρχείο
  • 1950 - 1977

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Ημερήσιοι έλεγχοι. Βιβλίο τάξεως

Δημοτικό Σχολείο Αργυρίου (Καρδίτσα)