Άργος Ορεστικό (Καστοριά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άργος Ορεστικό (Καστοριά)

Αντίστοιχοι όροι

Άργος Ορεστικό (Καστοριά)

Σχετικοί όροι

Άργος Ορεστικό (Καστοριά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άργος Ορεστικό (Καστοριά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Χαρίλαου Λιβανίδη

  • COL002
  • Συλλογή
  • 1799 - 1917

95 ελληνικά έγγραφα: ιδιωτική και εμπορική αλληλογραφία της οικογένειας Γκίνη από το Άργος Ορεστικό. ±1799-1917. 73 τουρκικά έγγραφα: τίτλοι ιδιοκτησίας και αποδείξεις πληρωμής φόρων 1838-1912.

Λιβανίδης, Χαρίλαος