Ανώγειο (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανώγειο (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Ανώγειο (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Ανώγειο (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανώγειο (Καρδίτσα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανώγειου

  • GRGSA-KAR EDU173.01
  • Αρχείο
  • 1934 - 1984

Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδης, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλό υλικού

Δημοτικό Σχολείο Ανώγειου (Καρδίτσα)