Άνω Σύρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Σύρος

Equivalent terms

Άνω Σύρος

Σχετικοί όροι

Άνω Σύρος

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Σύρος

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

  • GR EDU012.01
  • Αρχείο
  • 1925-1990

Μαθητολόγια (Δημ.Σχολ. Άνω Σύρου,Επισκοπείου, Κινίου)
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής
Βιβλία πρακτικών Συλλόγου διδασκόντων
Φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο
Μαθητικά συσσίτια (Κινίου)

Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου