Ελβετία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ελβετία

Αντίστοιχοι όροι

Ελβετία

Σχετικοί όροι

Ελβετία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ελβετία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κολοκοτρώνη, Αμαλία

  • GR ELIA-MIET Α.Ε 28/07
  • Αρχείο
  • 1961-1993

Αλληλογραφία της Αμαλίας Κολοκοτρώνη με φορείς της Εκκλησίας για την ανέγερση ορθόδοξου ναού στη Γενεύη (αντίγραφα επιστολών, 1961-1966). Αλληλογραφία με φορείς της Εκκλησίας σε σχέση με την ίδρυση του Ελληνικού Ορθόδοξου Ιδρύματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λωζάννη (Fondation Orthodoxe du Patriarchat Oecumenic) καθώς και για διάφορα ζητήματα (1966-1997).

Κολοκοτρώνη, Αμαλία