Ελαφοχώρι (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ελαφοχώρι (Έβρος)

Αντίστοιχοι όροι

Ελαφοχώρι (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Ελαφοχώρι (Έβρος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ελαφοχώρι (Έβρος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Ελαφοχωρίου

  • MUN040
  • Αρχείο
  • 1945-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, δημοτολόγια.

Κοινότητα Ελαφοχωρίου (Έβρος)