Έλατος (Γρεβενά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Έλατος (Γρεβενά)

Αντίστοιχοι όροι

Έλατος (Γρεβενά)

Σχετικοί όροι

Έλατος (Γρεβενά)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Έλατος (Γρεβενά)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Ελάτου (Γρεβενά)

  • MUN028.02
  • Αρχείο
  • 1942-2007

Απολογισμός, τριμηνιαίοι λογαριασμοί, έργα, γεωργοκτηνοτροφικά, εκλογικά, ακίνητη περιουσία, αποφάσεις κ.ά..

Κοινότητα Ελάτου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Ελάτου (Γρεβενά)

  • MUN028.01
  • Αρχείο
  • 1870-2007

Απολογισμοί, δημοτολόγιο, έργα, πιστοποιητικά, εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ο.Γ.Α. κ.ά..

Κοινότητα Ελάτου (Γρεβενά)